Obrabiarki do metali i tworzyw sztucznych.

Każdy zakład posiada większy lub mniejszy warsztat mechaniczny – ślusarski, w którym znajdują się obrabiarki skrawające do metali, wykorzystywane najczęściej przez służby utrzymania ruchu.

Obróbka metali skrawaniem

Ogólne wymagania dotyczące eksploatacji:

• montaż i eksploatacja obrabiarek powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi,

• transport zmechanizowany przedmiotów przeznaczonych do obróbki skrawaniem i ich odbiór po wykonanej obróbce należy tak organizować, aby nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa dla pracowników i transportu wewnątrzzakładowego,

• narzędzia pomocnicze i pomiarowe stosowane przy obsłudze obrabiarek powinny być oddzielone od miejsca składowania przedmiotów przed i po obróbce skrawaniem,

• wióry powstające podczas pracy obrabiarek powinny być na bieżąco usuwane z pomieszczeń pracy lub hal na składowiska zakładowe,

• przy wieloosobowej obsłudze obrabiarek, kierujący pracownikami musi mieć możliwość obserwowania bez przeszkód pracy nadzorowanych obrabiarek,

• obrabiarki powinny być wyposażone w osłony chroniące pracowników przed urazami powodowanymi przez wióry oraz przed rozbryzgiem cieczy chłodzących,

• należy zapewnić oświetlenie stanowisk pracy za pomocą prądu elektrycznego o napięciu 24 V,

• stanowiska pracy przy obrabiarkach powinny mieć powierzchnię równą, bez progów i śliskich nawierzchni.

Skomentuj