Ocena ryzyka zawodowego - algorytm

Ocena ryzyka zawodowego - algorytm

Ocena ryzyka zawodowego jest procesem analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka.

Ocena ryzyka jest następstwem logicznych kroków, jakie wykonuje się w systematycznym oraz systemowym badaniu zagrożeń, zdarzeń niebezpiecznych w środowisku pracy. W wyniku tego badania, tam gdzie jest to wymagane, podejmowane są działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka. Ten łączny proces obejmujący ocenę oraz eliminowanie lub ograniczanie ryzyka jest zarządzaniem ryzykiem.

Algorytm zarządzania ryzykiem zawodowym przedstawiono na rys. 1.1. W algorytmie tym proces oceny ryzyka poddaje się iteracji (krokowemu powtarzaniu badania). Następnie, jeżeli jest to konieczne i możliwe, zagrożenia są likwidowane bądź ograniczane przez podjęcie działań ograniczających lub eliminujących ryzyko.

 Algorytm ten obejmuje:

— analizę ryzyka:

– określenie charakterystyki obiektu oceny ryzyka (stanowiska pracy),

– identyfikację zagrożeń,

– szacowanie ryzyka,

— wartościowanie ryzyka (określenie wartości ryzyka),

— ograniczanie lub eliminowanie ryzyka:

– wybór działań ograniczających lub eliminujących ryzyko,

– realizację działań ograniczających lub eliminujących ryzyko.

Skomentuj