Ocena ryzyka zawodowego motodą normy PN-N-18002:2011

Ocena ryzyka zawodowego motodą normy PN-N-18002:2011

Przedstawiona w normie PN-N-18002 matrycowa metoda oceny ryzyka jest metodą indukcyjną, przeznaczoną do jakościowego oszacowania ryzyka zawodowego. Jest wzorowana na metodzie przedstawionej w normie brytyjskiej BS 8800.

Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest z matrycy ryzyka w skali trójstopniowej (tablica 1 lub pięciostopniowej (tablica 2).

Tablica 1. Wartościowanie ryzyka w skali trójstopniowej (PN-N-18002)
 

 

 


Ciężkość następstw
Prawdopodobieństwo  

Mała

 

Średnia

 

Duża

 

Mało prawdopodobne

 

Małe

1

 

Małe

1

 

Średnie

2

 

Prawdopodobne

 

Małe

1

 

Średnie

2

 

Duże

3

 

Wysoce prawdopodobne

 

Średnie

2

 

Duże

3

 

Duże

3

 Tablica 2. Wartościowanie ryzyka w skali pięciostopniowej (PN-N-18002)

 

 

 

Ciężkość następstw

 

Prawdopodobieństwo

 

Mała

 

Średnia

 

Duża

 

Mało prawdopodobne

 

Bardzo małe

1

 

Małe

2

 

Średnie

3

 

Prawdopodobne

 

Małe

2

 

Średnie

3

 

Duże

4

 

Wysoce prawdopodobne

 

Średnie

3

 

Duże

4

 

Bardzo duże

5

Norma zaleca również w zależności od poziomu wartościowania ryzyka podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych (tablica 3 i 4).

Tablica 3. Działania profilaktyczne dla wartościowania ryzyka skali trójstopniowej

 

Poziom

ryzyka

 

Wartościowanie

ryzyka

 

Działania profilaktyczne

 

Duże

 

Niedopuszczalne

 

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z już wykonywaną pracą, to działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast, np. przez zastosowanie środków ochronnych. Planowanej pracy nie należy rozpoczynać do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

 

Średnie

 
Dopuszczalne
 

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.

 
Małe
 

Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozo-staje, co najmniej na tym samym poziomie.

 

Tablica. 4. Działania profilaktyczne dla wartościowania ryzyka w skali pięciostopniowej

 

Poziom

ryzyka

 

Wartościowanie

ryzyka

 

Działania profilaktyczne

 

Bardzo duże

 

Niedopuszczalne

 

Pracy nie należy rozpoczynac ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

 

Duże

 

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z już wykonywaną pracą, to działania w celu jego zmniejszenia trzeba podjąć natychmiast. Planowanej pracy nie należy rozpoczynac do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

 

Średnie

 

Dopuszczalne

 

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.

 

Małe

 

Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje co najmniej na tym samym poziomie.

 

Bardzo małe

 

Nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań.

Skomentuj