Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace transportowe

Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace transportowe

Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych.

Ręczne prace transportowe mogą powodować dolegliwości i bóle wywołane zmęczeniem, czy też urazami mięśni rąk, nóg, pleców, bóle kręgosłupa, które są konsekwencją urazów wynikających z nieprawidłowego dźwigania, jak i obciążenia statycznego wynikającego z wymuszonej pozycji ciała, tj. pozycji siedzącej lub stojącej utrzymywanej długotrwale.

Dlatego też analizując ryzyko zawodowe przy tych pracach powinno oceniać się:

  • wysiłek statyczny i dynamiczny podczas przemieszczania ciężarów;
  • czynności powtarzalne: tempo i czas wykonywania;
  • niewłaściwa pozycja ciała.

System oceny ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych

Warunki pracy do zaakceptowania – ryzyko małe.

Prace są zmechanizowane i wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Prace te nie powinny powodować u większości pracowników ryzyka wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz nadmiernego zmęczenia i stresu.

Zalecane jest jednak zwrócenie uwagi na wykonywanie tych prac przez osoby należące do specjalnych grup ryzyka, np.: kobiety w ciąży, młodociani.

Warunki pracy mogą być nieodpowiednie i wymagają dokładniejszej oceny - ryzyko średnie.

Obciążenie ręcznymi pracami transportowymi może prowadzić u części pracowników o mniejszej sprawności fizycznej do wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, nadmiernego zmęczenia i stresu.

Dlatego należy przyjrzeć się dokładniej organizacji pracy (tempo, częstotliwość, czas trwania czynności) w celu jednoznacznego określenia ryzyka zawodowego.

Skomentuj