Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

W warsztacie, tak jak w każdym innym zakładzie pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warsztat jako budynek musi spełniać szereg norm i wymagań techniczno-budowlanych, by być miejscem bezpiecznym dla pracowników. Pomieszczenia warsztatowe powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz liczby zatrudnionych pracowników. Ponadto powinien:

  • posiadać skuteczną wentylację, zarówno ogólną jak i miejscową. Wentylacja miejscowa służy usuwaniu szkodliwych gazów i pyłów bezpośrednio przy źródle ich emisji (np. pyły powstające podczas obróbki szlifierskiej);
  • posiadać odpowiednie oświetlenie – naturalne oraz oświetlenie sztuczne – elektryczne. Najlepszym rozwiązaniem dla tego typu zakładu pracy są świetliki dachowe pozwalające na równomierne oświetlenie pomieszczeń zakładu. Oświetlenie musi być dostosowane do rodzaju pracy i tak np. przy wykonywaniu prac przy nadwoziu – powinno ono wynosić 500 luxów, przy pracach lakierniczych – 750 luxów, przy pracach blacharskich – 300 luxów;
  • być zabezpieczony przed wilgocią, zbyt dużymi różnicami temperatur, nie może być w nim ani za zimno ani za gorąco;
  • posiadać pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Praca w warsztacie samochodowym wiąże się niewątpliwie z pracą w kanałach technicznych oraz z użyciem podnośników, co stwarza dla pracownika dodatkowe zagrożenia. Wymiary kanałów naprawczych powinny spełniać wymagania określone w przepisach, w szczególności: długość kanału większa niż długość pojazdów o co najmniej długość schodów, szerokość nie mniejsza niż 0,8 m, głębokość nie mniejsza niż 1,4 m, ściany i posadzki muszą być pokryte materiałem łatwozmywalnym. Kanał powinien być wyposażony również w odpływową studzienkę rewizyjną, gniazda wtykowe do lamp przenośnych 24 V, instalację oświetleniową, grzewczą i wentylacyjną. Zabronione jest znajdowanie się na drodze pojazdu oraz w kanale, na który najeżdża pojazd. Kanały podczas przerw w korzystaniu należy zabezpieczyć – przykryć.

Skomentuj