Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej (nie tylko przy komputerze) w typowy statyczny sposób, często w niewygodnej pozycji ciała, powoduje powstawanie wielu różnych dolegliwości,

Wszystkie te dolegliwości bardziej lub mniej uciążliwe pogarszają samopoczucie, negatywnie wpływają na jakość pracy i życia. Jednym z podstawowych zadań pracodawcy jest przeprowadzanie na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie:

• organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

• stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,

• obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,

• obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,

• obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Skomentuj