Od dziś nowy ustrój szkolny

Od dziś nowy ustrój szkolny

Początek zmian w strukturze szkół - pierwszy rocznik uczniów w VII klasach szkół podstawowych, zwolnienie 6-latków z opłat za pobyt w przedszkolu i prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich.

W nowym roku - po trzech latach, gdy w szkołach podstawowych uczniowie I klas szkół podstawowych uczyli się głównie z przygotowanego na zlecenie MEN podręcznika "Nasz elementarz" - znów szkoły mają możliwość wyboru podręcznika dla pierwszaków spośród wszystkich oferowanych na rynku. Uczniowie klas II i III nadal będą się uczyć z przygotowanego przez MEN podręcznika "Nasza szkoła".

Uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w II i III klasach gimnazjów, będą się w nich uczyć na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującą w gimnazjach podstawą programową. Na koniec nauki w tym typie szkoły będą zdawać, tak jak dotychczas, egzamin gimnazjalisty.

Zgodnie z założeniami reformy, dotychczasowe gimnazja zostają włączone do szkół podstawowych, liceów lub techników, mogą też zostać przekształcone w któryś z tych typów szkół. Decyzje w tej sprawie samorządy podejmowały wiosną. W rezultacie zmieniono obwody szkół podstawowych.

W części szkół podstawowych od września w klasach VII (docelowo w klasach VII i VIII) będą funkcjonować oddziały dwujęzyczne; które wcześniej działały dopiero w gimnazjum. Warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku na sprawdzianie predyspozycji językowych. W pierwszej kolejności do takiej klasy przyjmowani są uczniowie danej szkoły.

We wrześniu tego roku, w miejsce zasadniczych szkół zawodowych, pojawią się szkoły branżowe I stopnia.

Początek nowego roku szkolnego to także zmiany w przedszkolach. Od 1 września prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają dzieci 3-letnie; przyznanie tego prawa oznacza, że jeśli rodzice dziecka w tym wieku chcą, by korzystało ono z wychowania przedszkolnego, to samorząd musi mu to zapewnić, niekoniecznie jednak w tej placówce, którą rodzice wybrali. Wcześniej - kilka lat temu - prawo do wychowania przedszkolnego przyznano dzieciom starszym: 4-, 5- i 6-letnim.

Od nowego roku szkolnego rodzice 6-latków w edukacji przedszkolnej nie będą musieli wnosić opłat za pobyt dziecka w placówce. Rodzice będą opłacać jedynie wyżywienie. Związane jest to z objęciem tej grupy dzieci subwencją oświatową, tak jak dzieci uczących się w szkołach.

Od nowego roku szkolnego - zgodnie z decyzją rady miasta - w Warszawie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie, na podstawie kart ucznia.

Danuta Starzyńska-Rosiecka

Skomentuj