Odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy

Odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy

Odpowiednie dopasowanie systemów świetlnych do indywidualnych potrzeb zatrudnionych, a także do wymagań poszczególnych stanowisk pracy i branż wpływa na efektywność oraz produktywność pracy.

Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz powinno spełniać wymagania określone w przepisach i normach.

Wymagania dotyczące oświetlenia w pomieszczeniach pracy reguluje dział III rozdział 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niezależnie od oświetlenia dziennego, pracodawca ma obowiązek zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

Na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca musi otrzymać zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Oświetlenie może być nieodpowiednie przez swoją intensywność, jakość, rozproszenie i barwę. Gdy jest ono słabe wymaga wzmożonego wysiłku, koncentracji i uwagi. Natomiast wzmocnienie oświetlenia zwiększa wydajność pracy, szczególnie takiej, która wymaga precyzyjności.

Należy także mieć na uwadze, że sprawność narządu wzroku zmienia się wraz z wiekiem pracownika. Starsi pracownicy wymagają lepszego oświetlenia dla efektywnego wykonywania pracy.

Najkorzystniejszym oświetleniem jest oświetlenie naturalne pochodzące z promieniowania słonecznego, jako że wzrok człowieka jest do niego najlepiej przystosowany. Odpowiednie nasłonecznienie wywiera także pozytywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka, ale może również stwarzać pewne utrudnienia dla procesów produkcyjnych. Nie powinno ono bezpośrednio oświetlać stanowisk pracy, najlepiej jest, gdy do hal produkcyjnych przenika z góry. Równomierność oświetlenia zależy od ogólnej powierzchni i rozmieszczenia okien. Najlepiej jest, gdy okna boczne są umieszczone od północy, a stanowiska pracy oświetlone są z lewej strony. 

Światło sztuczne jest mniej korzystne od naturalnego, ale można je regulować i przez to uzyskiwać większą stałość.

Do oświetlenia hal produkcyjnych zalecane jest stosowanie lamp: żarowych z parami sodu, z parami rtęci oraz lampy fluoroscencyjne (tzw. świetlówki). Światło lamp fluoroscencyjnych jest najbardziej zbliżone do światła naturalnego, może jednak powodować zjawisko stroboskopowe polegające na powstaniu złudzenia, że przedmioty, będące w ruchu wydają się być nieruchome. Przyczyną tego zjawiska są drgania strumienia świetlnego. Aby je ograniczyć można zastosować specjalne układy antystroboskopowe. 

Skomentuj