Odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy

Odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy

Odpowiednie dopasowanie systemów świetlnych do indywidualnych potrzeb zatrudnionych, a także do wymagań poszczególnych stanowisk pracy i branż wpływa na efektywność oraz produktywność pracy.

Do barw bezpieczeństwa zalicza się:

  • czerwoną – oznacza ona: zatrzymanie, zakaz; stosowana jest także w ochronie przeciwpożarowej, na sprzęcie przeciwpożarowym,

  • niebieską – stosowana jest zawsze w kombinacji z okrągłym kształtem znaku bezpieczeństwa, oznacza nakaz, np. obowiązek stosowania ochronnego sprzętu osobistego,

Znalezione obrazy dla zapytania obowiązek stosowania sprzętu ochronnego

  • żółtą – oznacza ona ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, np. uwaga na czynniki biologiczne, czynniki chemiczne.

  • zieloną – oznacza ona stan bezpieczeństwa, np. droga ewakuacyjna, wyjście awaryjne lub ewakuacyjne. ​​​​​​

Kształt pola znaku bezpieczeństwa jest związany także z jego znaczeniem:

  • koło – zakaz lub nakaz,
  • trójkąt – ostrzeżenie,
  • kwadrat (prostokąt) – informacja.

Należy jednak mieć na uwadze, że nadużywanie barw nie jest korzystne, rozprasza uwagę i obniża wydajność. Dlatego należy z umiarem podchodzić do korzystania z barw i znać ich przeznaczenie.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.),
  2. PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej dotyczącej pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy dla pracowników służby bhp. Więcej informacji uzyskają Państwo tutaj. 

Skomentuj