Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, w szczególności ich objaśnienie i znaczenie.

Pracodawca opracowując zasady ruchu drogowego na drogach wewnątrzzakładowych i w obiektach zobowiązany jest:

1. określić rodzaje środków transportu (wraz z transportowanymi ładunkami) poruszających się po terenie zakładu i wewnątrz poszczególnych pomieszczeń wynikające z potrzeba technologicznych i logistycznych zakładu;

2. określić potrzeby ruchu osób pieszych i wykonywane przez nich czynności w pobliżu dróg;

3. określić wymagania przeciwpożarowe i ewakuacyjne obejmujące poszczególne obiekty zakładu i teren zewnętrzny;

4. przeanalizować szerokości i stan techniczny dróg, natężenie ruchu, szerokość i wysokości wjazdów do obiektów, warunki widoczności itp.

Na podstawie tych informacji opracowuje się zasady ruchu na poszczególnych drogach zakładowych. Następnie posiłkując się podstawą prawną jaką jest rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca z 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1393, z późn. zm.), dostosowuje się i instaluje znaki:

  • zakazu (np. stop, zakaz skrętu, zakaz postoju, zakaz ruchu pieszych),
  • nakazu (np. obowiązujący kierunek jazdy),
  • ostrzegawcze (np. przejście dla pieszych),
  • informacyjne (np. droga jednokierunkowa).

Przykłady znaków

 

Znaki pionowe

 

Znaki poziome

 

Komentarz

Znak „Zakaz ruchu pojazdów w obu kierunkach”

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Zakaz wjazdu pojazdów”

 

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Miejsce parkowania wózków”

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Zakaz ruchu pieszych”

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Przejście dla pieszych”

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Ustąp pierwszeństwa”

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Linia zatrzymania warunkowego przed przejściem dla pieszych”

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Linia zatrzymania warunkowego przed drogą z pierwszeństwem”

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Stop”

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Linia zatrzymania bezwarunkowego w związku ze znakiem „Stop”

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Ograniczenie prędkości do 10 km/h”

 

Znak według: RMI oraz SW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 

Znak „Ostrzeżenie przed poruszającymi się wózkami”

 

Znak bezpieczeństwa według PN-EN ISO 7010:2012 E

Skomentuj