Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, w szczególności ich objaśnienie i znaczenie.

Znaki powinny w sposób jednoznaczny informować pracowników o istniejących przeszkodach i niebezpieczeństwach. Liczba znaków oraz ich rodzaj powinny być ograniczone do potrzeb wynikających z organizacji ruchu na terenie zakładu. Znaki powinny być umieszczone na linii wzroku w miejscu lub w najbliższym otoczeniu zagrożenia.

Brak oznakowania i wyznaczenia barwami ostrzegawczymi dróg komunikacyjnych w zakładzie narusza przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.). Na mocy tego rozporządzenia pracodawca jest zobowiązany miejsca pracy w zakładzie, w których występują zagrożenia dla pracowników, oznakować widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.

Na podstawie powyższego rozporządzenia w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.

Skomentuj