Oświetlenie miejsca pracy

Oświetlenie miejsca pracy

Obecnie praca polega głównie na odbiorze i przetwarzaniu danych. Najwięcej informacji dostarcza oko ludzkie (około 80–90%).

Dlatego istotne jest aby były one pozyskiwane w sposób łatwy i pozbawiony przekłamań, stąd waga odpowiedniego oświetlenia.

Dobre oświetlenie to takie, kiedy światło i jego kolor odpowiadają fizjologicznym i psychologicznym wymaganiom wzroku. Uzyskuje się wtedy najlepsze warunki wzrokowe przy najniższych kosztach. Oświetlenie spełniające wymagania wzroku nie zwiększa poboru energii elektrycznej, ale przyczynia się do jego zmniejszenia. Właściwe oświetlenie przynosi wiele korzyści: bezpośredni i wyraźny wzrost wydajności, zmniejszenie liczby wypadków i braków oraz poprawę ogólnej atmosfery pracy.

 Źródła światła

Podstawowe rozróżnienie dokonuje się między naturalnym i sztucznym oświetleniem. Energia światła słonecznego wypełnia całe widzialne spektrum. Światło słoneczne nie kosztuje, jednakże poziom natężenia zależy od pory dnia i stopnia zachmurzenia. Przy oświetleniu naturalnym unika się kosztu elektryczności i osprzętu, ale powstaje koszt ogrzewania i chłodzenia związany z oknami.

Większość biur i innych miejsc pracy konstruuje się pod kątem korzystania ze światła naturalnego. Jednak rozkład światła nie jest jednolity w całym obiekcie. Stanowisko w pobliżu okna otrzyma więcej światła niż znajdujące się dalej. Dlatego konieczne jest uzupełnienie go o oświetlenie sztuczne.

Zwykle wyróżnia się dwa typy światła sztucznego: żarowe i wyładowcze. Oba mają niską zdolność oddawania barw, co powoduje przekłamania kolorystyczne i spadek komfortu psychicznego. Światła żarowe bogate są w promienie czerwone i żółte, nadto emitują ciepło. Wadą świetlówek jest stwarzanie chłodnej atmosfery: im ich światło będzie bielsze lub zbliżone do dziennego, a także będzie miało niższe natężenie, tym efekt zimnej atmosfery większy. Poprawić ją można zwiększając natężenie.

Źródła światła wyładowczego wywołują niekorzystne zjawisko tętnienia (praktycznie niewidzialnego dla oka migotania). Efektem jest zmęczenie fizjologiczne i spadek wydajności.

Innym rozróżnieniem między źródłami światła jest podział na oświetlenie bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie oświetlenie odpowiada światłu padającemu na powierzchnię wprost ze źródła. Pośrednie oświetlenie zapewnia światło, które odbija się od innych powierzchni zanim padnie na powierzchnię pracy. Jeśli 90% światła ze źródła jest skierowane na powierzchnię pracy, to oświetlenie klasyfikuje się jako bezpośrednie. Jeśli 90% światła skierowane jest w inną stronę niż płaszczyznę pracy (np. ku górze), oświetlenie określa się jako pośrednie. Należy pamiętać, że bezpośrednie oświetlenie zwykle łączy się z olśnieniem, a pośrednie oświetlenie z reguły jest niewłaściwe do pracy o wymaganiach dokładnej kontroli wzrokowej.

Oświetlenie sztuczne dzieli się na ogólne i miejscowe. Zadaniem oświetlenia ogólnego jest stworzenie równomiernego natężenia oświetlenia w całym pomieszczeniu. Oświetlenie miejscowe (lub kierunkowe) polega na zwiększeniu natężenia w określonych miejscach zgodnie z wymaganiami pracy. Najczęściej stosuje się równocześnie oświetlenie ogólne i miejscowe, zwłaszcza przy pracach precyzyjnych. Dla wyeliminowania zbyt dużych  kontrastów w polu widzenia, udział oświetlenia ogólnego powinien wynosić przynajmniej 15% oświetlenia miejscowego.

Skomentuj