Państwowa Inspekcja Pracy przyznała nagrody

Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska – m.in. te osoby zostały uhonorowane przez Państwową Inspekcję Pracy

W środę PIP wręczyła nagrody im. Haliny Krahelskiej. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie "poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy". Krahelska była działaczką niepodległościową, pisarką i publicystką, która w II Rzeczypospolitej tworzyła podstawy funkcjonowania inspekcji pracy.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wspomniał poprzedniego szefa Państwowej Inspekcji Pracy Romana Giedrojcia. "Tak jak on, także i ja jestem przekonany, że nie da się zapewnić bezpiecznych warunków pracy i poprawy stanu przestrzegania prawa pracy bez udziału samych pracodawców i bliskiej współpracy z nimi" – powiedział. Zapewnił, że PIP jest partnerem dla przedsiębiorców i pracodawców.

Śniadek nawiązał do lat, kiedy pracował jako związkowiec.

"Funkcje związkowe to był uniwersytet życia, jak żadna inna szkoła nie nauczy" – powiedział. Wyraził nadzieję, że propozycja ograniczenia handlu w niedzielę przynajmniej części społeczeństwa przyniesie satysfakcję. Podziękował za nagrodę. "Wspólnie idziemy drogą poprawiania bezpieczeństwa pracowników" – zapewnił.

Podczas uroczystości odczytano listy od premier Beaty Szydło, marszałka Sejmu Marku Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Z kolei szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że wraz z rozwojem firm musi poprawiać się bezpieczeństwo pracy. "Chcemy, żeby ta praca była coraz lepsza, warunki pracy lepszej jakości. Fundamentem i podstawą tego wszystkiego jest bezpieczeństwo pracy" – mówiła.

Nagrody otrzymało kilkanaście osób: Wacław Czerkawski (wiceprzewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników), Janusz Kurzydłowski (emerytowany inspektor pracy, b. kierownik Oddziału w Ostrowie Wlkp), Janina Suzdorf (prawniczka z ministerstwa rodziny i pracy), Franciszek Grześkowiak (Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze), Andrzej Ziółkowski(prezes Urzędu Dozoru Technicznego), Andrzej Smółko (prezes Zarządu CWS-boco, inicjator i przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy), Aleksander Gilge (specjalista ds. bhp), Bogusław Motowidełko (NSZZ „Solidarność”).

PIP przyznała również wyróżnienia przedsiębiorcom w konkursie – "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej". Nagrodą jest statuetka MECUM TUTISSIMUS IBIS. To przesłanie Owidiusza wyraża ideę konkursu: "Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Nagrodę otrzymali przedsiębiorcy, którzy m.in. "wdrożyli nowoczesne systemy zarządzania, wprowadzili programy doskonalące procedury i zasady bezpiecznej pracy, sięgnęli po najnowsze technologie, eliminując zagrożenia dla zdrowia i życia swych pracowników".

Wyróżnienie przyznano w trzech kategoriach. W kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników nagrodę otrzymali: Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero" Sp. z o.o., MP Production Sp. z o.o. Oddział w Turku, „STOLARES” Marek Zieliński. W kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników: Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Zakład w Krotoszynie, P.P.H.U. POLIPACK Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz.

Wśród pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 250 osób nagrody trafiły do: DEFRO Sp. z o.o. i Sp. k. Zakład Produkcyjny w Rudzie Strawczyńskiej, Electrolux Poland Sp. z o. o. Oddział w Żarowie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów. W czasie uroczystości wręczono także wyróżnienie dla społecznego inspektora pracy – Andrzeja Rogowskiego z zakładów chemicznych Police.

Skomentuj