PIP rusza z programem profilaktycznym „Bezpiecznie w szkole”

Indywidualne szkolenia, doradztwo i kontrole w miejscach pracy przewiduje ogłoszony w czwartek program Państwowej Inspekcji Pracy Bezpiecznie w szkole. Jak wyjaśnił Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, program ten ma być wsparciem dla pracodawców w ograniczeniu czynników szkodliwych.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapowiedział 27 sierpnia 2020 r. w Warszawie podczas spotkania z dziennikarzami z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg uruchomienie od 1 września programu profilaktycznego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą Bezpiecznie w szkole.

Podczas konferencji prasowej Łyszczek tłumaczył, że celem programu Bezpiecznie w szkole jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii.

Zdecydowałem, że Państwowa Inspekcja Pracy zaangażuje się w działania, których celem jest zapewnienie nauczycielom, a przy tym także uczniom bezpiecznych warunków pracy na terenie szkół. Rodzice posyłający dzieci do szkół muszą być pewni, że ich dzieci są w pełni bezpieczne w miejscu pobierania nauki – powiedział Wiesław Łyszczek.

Jak dodał, działania inspektorów pracy będą miały zasięg ogólnopolski.

Chcemy bowiem dotrzeć do jak największej liczby placówek oświatowych – podkreślił.

Program będzie realizowany od 1 września. Zaznaczył, że ma on być wsparciem dla pracodawców w identyfikacji i ograniczaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.

Główny Inspektor Pracy poinformował, że podstawowymi narzędziami tego programu są szkolenia i doradztwo, a także późniejsze kontrole miejsc pracy. Zapowiedział, w pierwszym etapie wysłany zostanie list intencyjny do dyrektorów szkół i placówek oświatowych z głównymi założeniami oraz zaproszeniem do udziału i skorzystania z bezpłatnych szkoleń PIP.

Na szkoleniach tych – mówił Łyszczek – upowszechniane będą zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m.in. w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka, takich jak koronawirus. Wsparciem tych działań, jak dodał, będzie doradztwo Państwowej Inspekcji Pracy nt. bezpiecznych warunków pracy, a także dystrybucja plakatów tematycznych.

GIP powiedział, że podobnie jak w przypadku innych zakładów pracy, również szkoły powinny dokonać aktualizacji ryzyka zawodowego.

Wszystkie działania są ukierunkowane na to, żeby ten program prewencyjny, który zostanie rozpoczęty przynosił konkretne efekty i zapobiegał zakażeniom koronawirusem – podkreślił.

PIP zapewni w każdym województwie wsparcie profilaktyczne dla około 60 placówek szkolnych w ciągu tygodnia – wskazał Łyszczek.

Dodał, że późniejsze kontrole PIP sprawdzą m.in. czy pracownicy mają zapewnione środki ochrony związane z koronawirusem, oraz czy uwzględniona jest wymagana odległość między stanowiskami pracy.

Zaznaczył, że program w pierwszej kolejności ma pełnić funkcję prewencyjną, dopiero w następnej inspektorzy będą sprawdzać inne nieprawidłowości występujące w szkole.

Tam gdzie jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia inspektor pracy w każdym jednym przypadku musi to rozpoznać – podkreślił.

Obecna na konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oceniła, że to bardzo ważna akcja. Podkreśliła, że istotne jest, by dzieci wracające od września do szkoły miały zapewnione bezpieczne warunki, ale – przekonywała – warunki te muszą mieć zapewnione także pracownicy szkół i placówek. Zwracała również uwagę na to, jak istotne jest bezpieczeństwo i higiena pracy.

blank

blank

Skomentuj