PARP: do 21 września trwa nabór do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”

Do 21 września trwa nabór projektów do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”, w którym łączna pula nagród to 550 tys. zł – poinformowała we wtorek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Jak powiedziała cytowana we wtorkowym komunikacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk, „popieramy i wspieramy wszelkie inicjatywy, które umożliwiają pracownikom zgłaszanie własnych pomysłów dotyczących rozwoju firmy”.

„Zyskują na tym obie strony. Pracownikom pomaga to zaspokoić ich własne ambicje i poczucie samorealizacji. Dzięki temu identyfikują się też bardziej z przedsiębiorstwem, w którym pracują i tym samym lepiej rozumieją jego potrzeby oraz swoją rolę w organizacji. Firma natomiast ma szansę na rozwinięcie kultury innowacji i osiąganie przewag konkurencyjnych czy zmniejszenie rotacji pracowniczej i zatrzymanie talentów” – wskazała.

Agencja podała, że najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” to pierwsza edycja konkursu, który powstał z myślą o dwóch typach projektów: Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników) i Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

Jak dodano, mogą wziąć w nim udział mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

Według wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, pandemia pokazała, że dobry pracownik jest najcenniejszym elementem sukcesu firm. „Jednocześnie badania Mental Health Foundation wykazały, że nawet jedna trzecia pracowników, którzy pracują podczas pandemii zdalnie, zmaga się ze spadkiem motywacji. Dlatego też ważne są inicjatywy, takie jak konkurs PARP, które zachęcają firmy do szerszego skorzystania z ich potencjału i dają pracownikom możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia bądź większe zmiany w firmie” – wyjaśniła.

PARP podała, że do konkursu można zgłaszać programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Programy powinny działać od co najmniej 6 miesięcy, posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący zasady ich funkcjonowania i przynosić wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

O laury mogą powalczyć też twórcy gotowych narzędzi i rozwiązań ICT, które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat oraz zostały wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługiwać powinny autorskie prawa majątkowe do tego rozwiązania – czytamy.

Według Agencji, w ocenie projektów brany będzie pod uwagę m.in. zakres wdrożenia programu, jego kompleksowość, efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów a także korzyści dla całego przedsiębiorstwa. W przypadku rozwiązań ICT ocenie podlegać będą m.in. oferowane nowe cechy i funkcjonalności, kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, jego potencjał rozwojowy oraz skala wdrożenia rozwiązania.

Jak wskazała PARP, nagrody finansowe za swój projekt może otrzymać maksymalnie 50 firm uczestniczących w konkursie. W każdej z 5 podkategorii wyłonionych będzie maksymalnie 10 laureatów, w tym 1 zwycięzca oraz 9 wyróżnionych. Łącznie przyznanych zostać może: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tys. zł oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tys. zł.

blank

Skomentuj