Programy szkoleń

  1. Szkolenie okresowe w dziedzienie bhp pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń z zakresu bhp
  2. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  3. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych
  4. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  5. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  6. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
  7. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników szkodliwych
  8. Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
  9. Szkolenie w dziedzinie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp
  10. Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy