Pensje nauczycieli w górę. Ukazało się rozporządzenie

Pensje nauczycieli w górę. Ukazało się rozporządzenie

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała w piątek rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.

Jak podaje MEN, na sfinansowanie nowych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń nauczycieli oprócz 2,8 mld zł ujętych w podpisanej ustawie budżetowej jest zagwarantowane budżecie państwa dodatkowe ok. 1 mld zł.

Ponadto zapowiada rozpoczęcie prac nad uproszczeniem systemu wynagradzania nauczycieli. Instytut Badań Edukacyjnych ma przeprowadzić szczegółowe analizy dotychczasowego systemu i opracować projekt kierunków jego zmian. W analizie dotychczasowego systemu mają być uwzględnione w szczególności: średnie wynagrodzenie nauczycieli, rozliczanie średnich wynagrodzeń oraz wysokości i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia. Wyniki analizy mają być przedstawione do końca czerwca br.

"Dodatkowo w związku z nową formułą egzaminu ósmoklasisty zadbaliśmy o wyższe wynagrodzenie dla egzaminatorów (OKE) sprawdzających arkusze. Dla nauczycieli języka polskiego będzie to prawie 20 zł za arkusz, matematyki i języka obcego około 12 zł za arkusz" - podaje resort edukacji.

W ubiegłym tygodniu po czwartym od początku stycznia spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych z minister edukacji związkowcy mówili, że podtrzymują swoje postulaty.

Na początku stycznia ZNP i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność – Oświata" należący do Forum Związków Zawodowych wszczęły procedury sporu zbiorowego prowadzące do strajku w oświacie. Prezes ZNP Sławomir Broniarz, pytany wówczas, czy strajk może się odbyć w czasie matur, egzaminów gimnazjalnych lub na zakończenie ósmych klas, przyznał, że termin ten jest "bardzo poważnie brany pod uwagę". W piątek poinformował, że do 4 marca ZNP będzie gotowe w każdym województwie do podjęcia decyzji o terminie akcji. Dodał, że dotychczas nie ma przełomu w rozmowach z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Oświatowa "Solidarność" powołała komitet protestacyjno-strajkowy, który zdecydował, że zawiesi wszelkie rozmowy z minister edukacji do realizacji postulatów płacowych i przeprowadzi "radykalną krajową akcję protestacyjną 15 kwietnia". Na 15 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin rozpoczęcia trzydniowego egzaminu ósmoklasisty. Komitet protestacyjno-strajkowy zdecydował też, że do 15 marca w szkołach i placówkach oświatowych mają się rozpocząć procedury sporu zbiorowego.

Skomentuj