Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Najczęstszą przyczyną wypadków, a w skrajnych sytuacjach śmierci, okresu letniego są utonięcia. Częstym powodem tych zdarzeń jest brawura, brak wyobraźni, alkohol oraz podejmowanie ryzyka w czasie kąpieli.

Utonięcie jest to rodzaj uduszenia gwałtownego, do którego dochodzi na skutek zablokowania  dróg oddechowych płynem, najczęściej wodą.

Pełny proces tonięcia trwa około od 3 do 6 minut.

Etapy tonięcia:

 • wstrzymanie oddechu - trwa tak długo, aż zgromadzony dwutlenek węgla stanie się przyczyną pobudzenia środka oddechowego i wznowi oddychanie,
 • wznowienie oddechu - broniąc się przed przedostaniem się wody do płuc tonący zaczyna ją połykać,
 • połykanie wody - trwa tak długo, aż żołądek wypełni się wodą i dojdzie do wymiotów,
 • przedostawanie się wody do płuc - niedotlenienie organizmu powoduje utratę świadomości, zwiotczenie mięśni i w końcu zalewanie wodą płuc.

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na ratowanie życia osoby tonącej jest szybkość podejmowania działań przez świadków, którzy zazwyczaj podejmują czynności ratownicze jako pierwsi.

Do czynników bezpośrednio odpowiedzialnych za rozpoczęcie procesu tonięcia można zaliczyć:

 • wstrząs termiczny – nagłe ochłodzenie rozgrzanego ciała;
 • nadmierne wyziębienie organizmu;
 • kurcze mięśniowe.

Czynniki, które pośrednio doprowadzają do procesu tonięcia nazywane są okolicznościami tonięcia i są to:

 • lekceważenie wody,
 • alkohol,
 • wiry,
 • miejsca bagniste i wodorosty,
 • zimne prądy,
 • wywrócenie się jednostki pływającej,
 •  wypadnięcie za burtę.

Skomentuj