Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, przede wszystkim za zapewnienie punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy.

Co powinno się znajdować w apteczce pierwszej pomocy?

W polskim prawie nie ma przepisów precyzujących jakie dokładnie elementy wyposażenia apteczki są niezbędne.

W Unii Europejskiej co do wyposażenia apteczek stosuje się normy ustalone przez Niemiecki Instytut Normalizacji (Deutsches Institut für Normung) w skrócie normy DIN. W Polsce stosowanie się do norm DIN jest dobrowolne, niemniej jednak mogą one ułatwić odpowiednie skompletowanie wyposażenia apteczki w zakładzie pracy.

Przykładowe wyposażenie apteczki dla zakładu pracy o charakterze pracy biurowej:

 1. Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 szt.,
 2. Opaska elastyczna 8 cm x 4 m – 2 szt.,
 3. Bandaż dziany 10 cm x 4 m – 1 szt.,
 4. Bandaż dziany 4 cm x 4 m – 1 szt.,
 5. Kompres gazowy 9 x 9 cm – 3 szt.,
 6. Kompres gazowy ½ m2 – 2 szt. ,
 7. Plaster z gazą 10 x 6 cm – 6 szt.,
 8. Plaster z gazą 10 x 8 cm – 6 szt.,
 9. Plaster z gazą 6 cm x 1 m – 2 szt. ,
 10. Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m – 1 szt.,
 11. Plaster na szpuli 5 cm x 5 m – 1 szt.,
 12. Chusty trójkątne włókninowa – 2 szt.,
 13. Opatrunek na oparzenia Water-Jel – 1 szt.,
 14. Siatka opatrunkowa nr 3 – 1 szt.,
 15. Siatka opatrunkowa nr 6 – 1 szt.,
 16. Agrafka – 6 szt.,
 17. Folia izotermiczna „Koc ratunkowy” – 1 szt.,
 18. Rękawiczki ambulatoryjne – 4 pary,
 19. Nożyczki – 1 szt.,
 20. Maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt.,
 21. Płyn do odkażania rąk – 100 ml,
 22. Chusteczki do dezynfekcji Leko – 8 szt.

Skomentuj