Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, przede wszystkim za zapewnienie punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy.

Jeśli chodzi o skład punktów pierwszej pomocy, które wymagają większej liczby środków, to możemy w nich odnaleźć przede wszystkim:

 1. Folię izotermiczną,
 2. Sól fizjologiczną,
 3. Aparat do płukania oka, stosowany w przypadku zaprószenia oka,
 4. Taśmę ostrzegawczą-oddzielającą,
 5. Pachołki ostrzegawcze,
 6. Nosze,
 7. Kamizelkę odblaskową,
 8. Zestaw oparzeniowy,
 9. Kołnierz ortopedyczny regulowany,
 10. Zestaw do tlenoterapii (maseczki + worek resuscytacyjny),
 11. Opaskę elastyczną,
 12. Bandaż dziany,
 13. Kompres gazowy,
 14. Plaster z gazą,
 15. Chusty trójkątne,
 16. Opatrunek na oparzenia,
 17. Rękawiczki ambulatoryjne,
 18. Pęsetę anatomiczną,
 19. Szyny Kramera,
 20. Maseczkę do sztucznego oddychania,
 21. Płyn do odkażania rąk,
 22. Chusteczki do dezynfekcji.

Oczywiście nie wszystkie zakłady pracy wymagają takiego wyposażenia. W wielu zakładach pracy, zwłaszcza w charakteryzujących się pracą biurową wystarczą proste, przenośne apteczki, wyposażone w podstawowe elementy.

Należy jednak pamiętać, że liczba, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Warto także zaznaczyć, że zarówno w punktach pierwszej pomocy, jak i apteczkach powinny znajdować się wyłącznie środki opatrunkowe, natomiast nie powinny znajdować się w nich leki, środki przeciwbólowe, krople itd., chyba, że osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy posiada wykształcenie medyczne (lekarskie) i jest upoważniona do podawania tego typu środków.

Skomentuj