Podesty ruchome przejezdne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

 (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, ze zm.) w rozdziale 3 identyfikuje  najczęstsze zagrożenia dla poszczególnych rodzajów urządzeń. Informacje te będą przydatne dla osób sporządzających karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych czyli wolnobieżnych (nożycowych i teleskopowych), samojezdnych montowanych na pojazdach i przewoźnych:

 

 

 

Lp.

Zagrożenie / sytuacje zagrażające

Paragraf
rozp.

1

Nieoznaczone elementy sterownicze lub oznaczenia elementów sterowniczych w języku obcym.

§ 9.1

2

Przyciski wystające ponad obudowę.

§ 9.2

3

Dźwignie sterujące narażone na przypadkowe uruchomienie – zlokalizowane w miejscu, gdzie możliwe jest ich potrącenie, bez elementów ochronnych.

§ 9.2

4

Połączenie z masą aparatów obwodu sterowego innych niż cewki styczników i elektrozaworów lub brak ich połączenia z masą.

§ 11

5

Brak blokady jednoczesnego sterowania z dwóch stanowisk.

§ 11

6

Układ sterowania pośredniego elektrycznego, w którym każdy ruch jest odłączany tylko jednym elektrozaworem, a wyłącznik awaryjny wyłącza tylko obwód sterowania elektrozaworami. W razie zacięcia się elektrozaworu wyłączenie jest niemożliwe.

§ 11
§ 14.1
 

7

Brak na platformie roboczej urządzenia do awaryjnego zatrzymania w podestach ruchomych sterowanych wyłącznie z dolnego stanowiska.

§ 13.2
§ 14.1
§ 25.2.2
 

8

Wylot spalin skierowany w stronę operatora.

§ 14.4

9

Układ poziomowania platformy roboczej lub teleskopowania wysięgnika realizowany pojedynczym łańcuchem lub liną – brak urządzenia zabezpieczającego przechylenie się platformy w przypadku pęknięcia liny lub łańcucha.

§ 15.2, 
§ 25.2.2

 

 

Skomentuj