Podstawowe parametry techniczne wózków jezdniowych

Przed przystąpieniem do egzaminu na operatora wózków jezdniowych warto zapoznać się z podstawowymi parametrami techniczno-ekspolatacyjnymi tych maszyn.

Do podstawowych parametrów wózków jezdniowych zaliczymy:

1. Wielkości znamionowe – podstawowe parametry określane w zależności od przeznaczenia wózka jezdniowego.

Wyróżniamy tutaj:

a) nośnośćwielkość ta dotyczy wózków naładownych i unoszących – oznacza maksymalną masę ładunku, jaki możemy przewieźć przy pomocy wózka;

 

Rys. 1. Schemat nośności

 

b) udźwigwielkość ta dotyczy wózków podnośnikowych – oznacza maksymalną masę ładunku, jaki można bezpiecznie podnieść przy pomocy wózka:

— udźwig nominalny – największa dopuszczalna masa ładunku (wyrażona w kilogramach [kg] lub tonach [t]), jaką wózek może podnieść na wysokość do 3300 mm z zachowaniem odpowiedniej odległości środka ciężkości od czoła wideł, w normalnych warunkach pracy określonych przez producenta osprzętu,

 

Skomentuj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)