Polskie Forum HR: wysokie obroty agencji zatrudnienia, duży popyt na pracowników

W III kwartale 2022 r. popyt na pracowników utrzymywał się na wysokim poziomie, co widać w wynikach agencji zatrudnienia w ramach usługi rekrutacji stałych – ocenia Polskie Forum HR. Obroty agencji zatrudnienia były wyższe o dwie trzecie rok do roku.

Jak wynika z informacji Polskiego Forum HR (PFHR), obroty firm członkowskich w ramach rekrutacji stałych na rzecz polskich pracodawców w III kwartale 2021 r. wyniosły blisko 61 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku na poziomie 65 proc. Kwartał do kwartału firmy członkowskie PFHR uzyskały obroty o 10 proc. wyższe.

Obroty przy rekrutacjach na rzecz zagranicznych pracodawców wyniosły 8 mln zł i były dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Prognozy ekspertów PFHR na IV kwartał 2021 r. również są optymistyczne dla rynku rekrutacji stałych. W ocenie Forum wzrosty będą, choć z nieco mniejszą dynamiką. Według danych Element i Grant Thornton w październiku opublikowano o 35 proc. więcej ofert pracy niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku i o 6 proc. więcej niż w 2019 roku.

Jak ocenia członek zarządu PFHR Piotr Dziedzic, popyt na pracowników nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. „Pracodawcy szczególnie intensywnie szukają specjalistów IT/digital, sprzedaży, marketingu, obsługi klienta czy e-commerce. Pracodawcy dostrzegają coraz większe problemy z pozyskaniem pracowników z rynku i skuteczne zarządzanie kompetencjami w organizacjach zyskuje na znaczeniu” – podkreśla Dziedzic.

Zdaniem członka zarządu PFHR Michała Młynarczyka na rynku pracy zaczyna rosnąć presja na wzrost wynagrodzeń, która może zmusić pracodawców do szukania bardziej kosztowo efektywnych rozwiązań szybciej, niż można się tego spodziewać.

„Tam, gdzie rozwój technologii na to będzie pozwalał, automatyzacji będzie ulegało coraz więcej procesów w przedsiębiorstwach, co na niektórych stanowiskach może przyczynić się do zmniejszenia popytu na pracę. Możemy też spodziewać się wzrostu rotacji pracowników spowodowanej rosnącą rozbieżnością między pracodawcami i pracownikami w podejściu do pracy zdalnej. Pracodawcy częściej skłaniają się w stronę powrotów do biur, podczas gdy dla pracowników to rozwiązanie nie jest już atrakcyjne” – ocenia Młynarczyk.

W III kwartale obroty firm członkowskich PFHR w zakresie pracy tymczasowej rok do roku wzrosły o ok. 19 proc., osiągając poziom 810 mln zł. Wartość całego polskiego rynku w tym obszarze Forum szacuje na ok. 1,47 mld zł.

„Szacujemy, że ten rok praca tymczasowa zakończy z około 25-30 proc. wzrostem. Kolejny rok przyniesie stabilny, dwucyfrowy wzrost rynku” – mówi prezes Polskiego Forum HR Anna Wicha.

Jak ocenia, praca tymczasowa może odegrać kluczową rolę nie tylko w zatrudnianiu obywateli państw trzecich, ale też w skutecznym aktywizowaniu grup, które w tym momencie są na rynku pracy mniej aktywne. „To osoby 50+, młode matki, osoby nieaktywne zawodowo powiązane z szeroko rozumianym sektorem rolniczym. Warto zastanowić się, jak wykorzystać potencjał naszej branży w tym obszarze” – wskazuje Wicha.

Skomentuj