Poprawki do ustawy ograniczającej handel w niedziele

Poprawki do ustawy ograniczającej handel w niedziele

Zakaz handlu w niedziele ma nie obejmować placówek handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna - stanowi jedna z poprawek zarekomendowanych podczas posiedzenia senackich komisji.

W piątek podczas posiedzenia komisji gospodarki narodowej i innowacyjności senatorowie ponownie zaproponowali szereg poprawek do ustawy ograniczającej handel w niedziele.

Senatorowie rekomendują przyjęcie poprawki, która doprecyzowuje wyłączenie spod zakazu handlu w niedziele stacji paliwowych. W myśl tej poprawki zakaz nie będzie obowiązywał na stacjach paliw, „o ile powierzchnia przeznaczana na sprzedaż i ekspozycję towarów innych niż paliwa płynne nie przekracza powierzchni 80 metrów kwadratowych”.

Senatorowie rekomendują także ograniczenie powierzchni placówek handlowych czynnych w niedziele na dworcach do 80 m kw.

Kolejne poprawki, do których pozytywnie odnieśli się senatorowie, sprecyzowały sprzedaż w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach. Handel w kwiaciarniach będzie dozwolony w niedziele, ale tylko gdy przeważająca działalność polega na handlu kwiatami, a w piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach przeważająca działalność - na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.

Komisje zaproponowały również wyłączenie spod zakazu handlu w niedziele sprzedaży ryb zarówno „z burty”, jak i z punktów pierwszej sprzedaży. Początkowo komisje proponowały wyłączenie spod zakazu jedynie punktów pierwszej sprzedaży ryb. Jednak podczas dyskusji przyznano, że nie we wszystkich portach znajdują się takie punkty i rybacy prowadzą sprzedaż „z burty”. Komisja poparła zatem poprawkę senatorów PO Kazimierza Kleiny oraz Roberta Dowhana, którzy zaproponowali szersze wyłączenie.

Podczas posiedzenia zarekomendowano także wyłączenie spod zakazu tych placówek handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna.

Senatorowie są także zdania, że zakaz handlu nie powinien obowiązywać w jednostkach wojskowych, a nie tak jak uchwalił Sejm - w garnizonach. Zdaniem senatorów pojęcie garnizon jest zbyt obszerne, bo może oznaczać też miasta czy miasteczka, dlatego rekomendują zawężenie tego przepisu.

Jedna z poprawek doprecyzowuje ustawę tak, aby spod zakazu nie zostały wyjęte placówki działające e na zasadzie franczyzy. Senatorowie rekomendują dodanie zapisu mówiącego o tym, że właściciel będzie mógł otworzyć sklep w niedziele tylko wtedy, gdy sprzedaż będzie prowadził „we własnym imieniu i na własny rachunek”.

Skomentuj