Poprawki do ustawy ograniczającej handel w niedziele

Zakaz handlu w niedziele ma nie obejmować placówek handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna – stanowi jedna z poprawek zarekomendowanych podczas posiedzenia senackich komisji.

W piątek podczas posiedzenia komisji gospodarki narodowej i innowacyjności senatorowie ponownie zaproponowali szereg poprawek do ustawy ograniczającej handel w niedziele.

Senatorowie rekomendują przyjęcie poprawki, która doprecyzowuje wyłączenie spod zakazu handlu w niedziele stacji paliwowych. W myśl tej poprawki zakaz nie będzie obowiązywał na stacjach paliw, „o ile powierzchnia przeznaczana na sprzedaż i ekspozycję towarów innych niż paliwa płynne nie przekracza powierzchni 80 metrów kwadratowych”.

Senatorowie rekomendują także ograniczenie powierzchni placówek handlowych czynnych w niedziele na dworcach do 80 m kw.

Kolejne poprawki, do których pozytywnie odnieśli się senatorowie, sprecyzowały sprzedaż w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach. Handel w kwiaciarniach będzie dozwolony w niedziele, ale tylko gdy przeważająca działalność polega na handlu kwiatami, a w piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach przeważająca działalność – na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.

Komisje zaproponowały również wyłączenie spod zakazu handlu w niedziele sprzedaży ryb zarówno „z burty”, jak i z punktów pierwszej sprzedaży. Początkowo komisje proponowały wyłączenie spod zakazu jedynie punktów pierwszej sprzedaży ryb. Jednak podczas dyskusji przyznano, że nie we wszystkich portach znajdują się takie punkty i rybacy prowadzą sprzedaż „z burty”. Komisja poparła zatem poprawkę senatorów PO Kazimierza Kleiny oraz Roberta Dowhana, którzy zaproponowali szersze wyłączenie.

Podczas posiedzenia zarekomendowano także wyłączenie spod zakazu tych placówek handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna.

Senatorowie są także zdania, że zakaz handlu nie powinien obowiązywać w jednostkach wojskowych, a nie tak jak uchwalił Sejm – w garnizonach. Zdaniem senatorów pojęcie garnizon jest zbyt obszerne, bo może oznaczać też miasta czy miasteczka, dlatego rekomendują zawężenie tego przepisu.

Jedna z poprawek doprecyzowuje ustawę tak, aby spod zakazu nie zostały wyjęte placówki działające e na zasadzie franczyzy. Senatorowie rekomendują dodanie zapisu mówiącego o tym, że właściciel będzie mógł otworzyć sklep w niedziele tylko wtedy, gdy sprzedaż będzie prowadził „we własnym imieniu i na własny rachunek”.

Senator Aleksander Pociej (PO) zaproponował, by to przedsiębiorcy sami decydowali, które dwie niedziele w miesiącu byłyby wolne od handlu. Poprawka ta nie została jednak zarekomendowana przez komisję.

Senator Jan Rulewski (PO) zaproponował, by do ustawy wprowadzić poprawkę, która całkowicie zakazywałaby handlu w niedziele w sklepach alkoholowych. Komisja nie rekomenduje przyjęcia tej poprawki.

Senator Rulewski proponował także, by Rada Ministrów do końca drugiego kwartału 2019 r. przedstawiła w Sejmie i Senacie informację z realizacji ustawy oraz skutków społecznych i gospodarczych jej wprowadzenia. Jak wskazał obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, zebranie takich informacji wymagałoby stworzenia odpowiednich narzędzi. Komisja nie rekomenduje też przyjęcia tej poprawki.

Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele 24 listopada br. Zgodnie z jej zapisami od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo – ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ponadto – jak zapisano w ustawie – w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14. W uchwalonej przez Sejm ustawie przewidziano katalog włączeń obejmujący placówki, w których będzie można prowadzić handel w niedziele. W niedziele będzie dozwolony handel m.in. w: w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych.

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm regulacjami w niedziele zrobimy także zakupy m.in. w placówkach handlowych na dworcach, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej. Przewiduje się także, że w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego handel będzie mógł się odbywać w placówkach handlowych prowadzących handel częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi.

Zakaz handlu w niedziele nie będzie także obowiązywał na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz w placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego. Sklep, którego właściciel będzie chciał pracować w niedziele będzie mógł go otworzyć, jednak to on osobiście będzie musiał pracować tego dnia.

Ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakazu handlu w niedziele w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł.

Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią ub.r. jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność".

Głosowanie nad ustawą w Senacie zapowiedziano w bloku głosowań.

Skomentuj