Poradnik na wypadek powodzi

Poradnik na wypadek powodzi

W obliczu powodzi bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej.

Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów.

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.

Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

Patrz też: odnośnik do map ryzyka i zagrożenia powodziowego: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Przed powodzią

 • dowiedz się u władz lokalnych, jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe Twojego miejsca zamieszkania, a ponadto gdzie zlokalizowane są miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia;
 • rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez uszczelnienie drzwi i piwnic materiałami wodoodpornymi;
 • ubezpiecz siebie i rodzinę oraz swój majątek;
 • zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny sygnał dzwonów kościelnych;
 • upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi; naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną i inne służby oraz podmioty ratownicze.

W czasie zagrożenia powodziowego

 • włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;
 • miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy przenieś na górne kondygnacje budynku;
 • zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, np. poprzez przywiązanie przedmiotów i urządzeń do stabilnych elementów, tak aby nie zostały zabrane przez wodę;
 • zgromadź w domu niezbędne zapasy niepsującej się żywności oraz czystej wody;
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj
  dokumenty i najcenniejsze części dobytku;
 • zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła - latarki, świece, zapasowe baterie;
  uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia.
  Najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu wspólnym znajomym lub
  rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią;
 • jeśli możesz odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny,
  znajomych;
  przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj
  worki z piaskiem);
 • usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce;
 • usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i
  środki owadobójcze;
 • jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce; pamiętaj, aby w chwili
  nadejścia powodzi nie były uwiązane i w razie zaistnienia takiej potrzeby, mogły same
  się uratować, najlepiej jeśli pozwolisz na ich ewakuację prewencyjną;
 • jeśli masz dostęp do Internetu, monitoruj prognozy pogody i stanu zagrożenia.

Skomentuj