Powołano nowego Głównego Inspektora Pracy

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia 14 czerwca powołał mecenasa Marcina Staneckiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Przez ostatnie trzy lata mecenas pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Długo rozmawialiśmy o tym z ministrą pracy, w bardzo dobrej współpracy – muszę to podkreślić – że realizacja tych wszystkich postulatów, które nas wiążą jako koalicję i jako osoby, które wiążą wartości, jeżeli chodzi o szacunek do pracy, jest możliwa tylko poprzez powołanie nowego Głównego Inspektora Pracy. Wspólnie uzgodniliśmy kandydaturę zaproponowaną przez panią minister, kandydaturę pana dyrektora Marcina Staneckiego – przedstawił proces wyboru nowego Głównego Inspektora Pracy Marszałek Sejmu.

Jest to człowiek, który przede wszystkim jest frontowym inspektorem, to znaczy zna realia pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, pracował w Łodzi, w Skierniewicach, jeździł na kontrolę, wie jak to się odbywa, zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzy się PIP i w ogóle świat pracy. Zna to też z drugiej strony, bo pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS i był cenionym i chwalonym współpracownikiem. Mamy więc jako nowego Głównego Inspektora Pracy człowieka, który zna problem z terenu i ma narzędzia i wie, jak rozwiązywać ten problem od strony legislacyjnej i systemowej. Można powiedzieć: praktyk z zacięciem reformatorskim – uzasadniał swoją decyzję Marszałek Szymon Hołownia.

Będzie to kadencja której ambicją będzie, aby zmienić Państwową Inspekcję Pracy tak, by była efektywna, żeby ludzie świadczący pracę czuli się chronieni, żeby ta instytucja nie tylko karała, ale również wspierała i pomagała – zadeklarował Marszałek Szymon Hołownia wręczając akt powołania.

Powołanie Głównego Inspektora Pracy leży w kompetencjach Marszałka Sejmu, zdecydował się on jednak współpracować z szefową resortu pracy przy podejmowaniu decyzji o obsadzeniu tego stanowiska. Zgodnie z przepisami, mecenas Stanecki został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy i sejmową Komisję Kontroli Państwowej.

Ministra zabrała głos

Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tak ważnym dniu, dniu powołania na stanowisko Głównego Inspektora Pracy osoby co do której mam pełne przekonanie i pełne zaufanie, że obejmuje tę funkcję z misją, wizją, planem i energią niezbędną do tego, by tę wizję zrealizować. Prawo pracy powinno być przestrzegane nie tylko po to, by chronić pracowników, ale także, by chronić uczciwych pracodawców. Chronić ich przed nieuczciwą konkurencją, a pracowników chronić przed nadużyciami – powiedziała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jestem przekonana, że pan inspektor będzie w stanie dokonać koniecznej transformacji Państwowej Inspekcji Pracy. Transformacji, którą będziemy wspólnie, mam nadzieję, wykuwać w ramach naszej współpracy, transformacji której moim zdaniem powinny przyświecać dwa cele. Po pierwsze, uczynienie z PIP instytucji szybkiego i skutecznego reagowania tam, gdzie bezpieczeństwo, życie, zdrowie albo prawa pracowników i pracodawców są zagrożone. Po drugie, zależałoby mi, aby pan inspektor włączył pracowników i pracownice PIP w ten proces transformacji. Żeby włączył ich w przygotowania do nowej ery – ery rewolucji technologicznej. Musimy być na tę rewolucję przygotowani. Dziś jestem pełna nadziei i wiary, że to się uda – przedstawiła swoją wizję szefowa resortu pracy.

Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: I have a dream. I ja też mam swoje marzenie. Moim marzeniem jest to, by PIP stała się nowoczesną instytucją, która jest skuteczna, która będzie kształtować dobre obyczaje w zakresie prawnej ochrony pracy i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Chciałbym też, żeby PIP stała się atrakcyjnym pracodawcą, żeby ludzie, którzy wykonują tę pracę byli dumni z tego, że są częścią tej instytucji. Jestem głęboko przekonany, że gdy moja misja się zakończy spojrzę państwu w oczy i będę mógł powiedzieć: zrobiłem to – obiecał inspektor Marcin Stanecki.

Źródło:  https://www.gov.pl/web/rodzina 

Skomentuj