Pozytywne dane dotyczące wypadków przy pracy w 2018 r.

Pozytywne dane dotyczące wypadków przy pracy w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w 2018 r. Okazuje się, że dane są pozytywne w stosunku do lat ubiegłych.

Ogólna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2018 r. wynosiła 84304 osoby, co stanowi o 4,6% mniej niż w 2017 r. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,84 w 2017 r. do 6,37 w 2018 r.

Można uznać, że ubiegły rok należy do nadzwyczaj bezpiecznych, bowiem zanotowano najmniejszą liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy od 5 lat (!). Znacząca jest także liczba poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym – 0,2% wszystkich poszkodowanych. Jest to spadek o 22,3% liczby poszkodowanych w stosunku do roku 2017.  Zmniejszyła się także liczba osób, które uległy wypadkom ciężkim. W 2018 r. stanowili oni 0,6% liczby wszystkich poszkodowanych, co daje o 21,8% mniej osób niż w roku 2017.

Najbardziej niebezpieczne branże

Wśród najbardziej niebezpiecznych branż, czyli w tych, w których odnotowaną największą liczbę poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym w 2018 r. są: budownictwo (48 ofiar), przetwórstwo przemysłowe (45 ofiar) oraz transport i gospodarka magazynowa (33 ofiar).

Budownictwo od kilku lat utrzymuje się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych. Chociaż liczba osób, które uległy takim wypadkom zmniejszyła się w 2018 r. o 17,2% w stosunku do roku 2017, niemniej jednak 48 osób to wciąż dużo. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PIP głównymi przyczynami takiej ilość poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym w tej branży są:

  1. Przyczyny organizacyjne takie jak:
  • brak nadzoru nad pracownikami,
  • dopuszczenie pracowników do pracy bez odpowiedniego przygotowania (brak szkoleń bhp, brak kwalifikacji itp.),
  • tolerowanie przez osoby kierujące pracownikami odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
  1. Przyczyny ludzkie określane jako „nieprawidłowe zachowanie się pracownika” takie jak:
  • lekceważenie zagrożenia,
  • nieznajomość zagrożenia,
  • nieprawidłowości dotyczące stosowania przez pracowników sprzętu ochronnego, w tym środków ochrony indywidualnej. 

Skomentuj