Praca biurowa szkodzi!

Zagrożenia w pracy biurowej były tematem ostatniej informacji Państwowej Inspekcji Pracy.

Zagrożenia pracownika biurowego to temat wbrew pozorom nie banalny. Występuje tu wiele zagrożeń które poprzez wieloletnie oddziaływania na organizm człowieka mogą powodować bardzo niekorzystne skutki zdrowotne.

Substancje chemiczne, promieniowanie, wymuszona pozycja ciała – urzędnik poddawany jest w pracy szkodliwym i uciążliwym czynnikom. Mogą być one przyczyną błędów, a część z nich jest niebezpieczna dla zdrowia.

Czynniki szkodliwe

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) podkreśla, że pracy biurowej – tak jak każdej innej – towarzyszą procesy i urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla pracownika.

PIP wskazuje, że jednym z czynników szkodliwych, które mogą występować w miejscu wykonywania pracy biurowej są substancje chemiczne.

Ich źródłem – informuje PIP – mogą być materiały budowlane i wykończeniowe, którymi wykonano pomieszczenia pracy, takie jak farby czy lakiery. Substancje chemiczne występują też w atramentach, tuszach i tonerach stosowanych w kserokopiarkach i drukarkach.

Według Inspekcji, szkodliwe dla zdrowia może okazać się zanieczyszczone powietrze, wydobywające się z grzejników, piecyków i klimatyzacji, a nawet stosowane w budynku środki czystości.

Do czynników szkodliwych zalicza się również drgania wywołane np. pracą komputera, drukarek lub innych urządzeń biurowych. Niesprzyjający jest też gorący lub zimny mikroklimat, wynikający ze zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury panującej w pomieszczeniu pracy.

Zdrowiu szkodzi też promieniowanie emitowane przez monitory, skanery, kserokopiarki oraz oświetlenie.
Jak podkreśla PIP, pracodawca organizując stanowisko pracy biurowej powinien wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia czynników szkodliwych i zadbać m.in. o właściwe usytuowanie urządzeń, takich jak kserokopiarki czy drukarki.

Czynniki uciążliwe

W pracy biurowej – obok czynników szkodliwych – występują czynniki uciążliwe, które negatywnie wpływają na pracownika wywołując zmęczenie, osłabienie, senność, złe samopoczucie, apatię czy przygnębienie.

Według PIP, symptomy te, w dłuższej perspektywie czasu mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, obniżenia efektywności, rozkojarzenia, a czasami zdenerwowania, co może przyczynić się do wypadku przy pracy.

Inspekcja do czynników uciążliwych, występujących w pracy biurowej, zalicza przede wszystkim hałas, który najczęściej emitowany jest przez komputer, wentylatory, serwery, drukarki i skanery oraz stosowane przez pracowników narzędzia i urządzenia, czyli telefony, faksy, kserokopiarki, niszczarki a nawet dziurkacze.

Do czynników uciążliwych zalicza się także wymuszoną pozycję ciała podczas pracy, co prowadzi do obciążeń mięśniowo-szkieletowych. Wynika ona – jak zaznacza PIP – z nieprawidłowo zorganizowanego i nieodpowiednio wyposażonego stanowiska pracy, nieergonomicznego fotela, biurka czy zbyt dużej ilości przenoszonych dokumentów.

Negatywnie na jakość pracy wpływa także – według PIP – jej monotonia, która powoduje znużenie, wyłącza skupienie i uwagę.

Inspekcja objaśnia, że ważne jest odpowiednie oświetlenie, gdyż zbyt słabe światło może skutkować znużeniem i sennością,

Z kolei stres- ostrzega PIP- wywołuje nadpobudliwość, bywa przyczyną błędów, frustracji i napięć.

Praca przy monitorze wymaga nieruchomej pozycji ciała i męczy wzrok, czego rezultatem są dolegliwości bólowe i niewygoda. Uciążliwości te mogą zostać wyeliminowane dzięki łączeniu pracy przy monitorze z innymi zadaniami, jak również umożliwienie korzystania ze stołu i krzesła o możliwościach regulacji (dopasowania do użytkownika).
Różnorodność zadań zwiększa satysfakcję z pracy, prowadzi do poprawy samopoczucia i zwiększa wydajność.

Długotrwała praca przy monitorze jest zazwyczaj połączona z powtarzaniem prostych czynności, np. wprowadzanie danych. Łącząc takie proste zadania z czynnościami wymagającymi większych umiejętności oraz pracą niezwiązaną z komputerem można uzyskać zmienność obciążenia fizycznego i psychicznego, a to redukuje problemy spotykane w pracy wykonywanej wyłącznie z monitorem.

 

Skomentuj