Praca na stanowisku montera rusztowań

Praca na stanowisku montera rusztowań

Aby wykonywać w Polsce zawód montera, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Można je zdobyć po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu.

Monter rusztowań montuje, demontuje i przebudowuje rusztowania na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Jest to zawód, który został zaklasyfikowany do grupy robotników przemysłowych i rzemieślników o symbolu cyfrowym (kodzie) nr 711903.

Monter rusztowań buduje rusztowania w celu umożliwienia pracy na wysokości na budowie, w zakładach przemysłowych i innych miejscach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wykonuje także rusztowania w miejscach nietypowych: na wieżach, kopułach, kominach oraz konstrukcje z elementów w halach wystawowych dla celów reklamowych i wiaty. Montuje rusztowania przyścienne, wolnostojące oraz jezdne. Łączy elementy rusztowania w odpowiedniej technologii w zależności od rodzaju rusztowania (np. rurowo-złączkowe, elewacyjne ramowe, przejezdne, modułowe). Po zakończeniu prac docelowych zajmuje się również demontażem rusztowań, czyszczeniem ich oraz konserwacją.

Zagadnienia dotyczące uprawień dla montażystów rusztowań zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U z 2018 r. poz. 583).

Osoby montujące rusztowania powinny posiadać uprawnienia dla montażystów rusztowań zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, tj. ukończyć szkolenie i uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs montera rusztowań trwa 80 godzin i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Stosowane uprawnienia wymagane są do wykonywania montażu, demontażu oraz istotnej przebudowy rusztowań.

Program kursu na montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych

 

Przedmiot nauczania

Liczba godzin nauczania

1.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

8

2.

Ogólna budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych

6

3.

Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych

14

4.

Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań

8

5.

Dokumentacja techniczna rusztowań

4

6

Zdjęcia praktyczne – montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych

40

Ogółem

80

Skomentuj