Praca w BHP – jakich umiejętności potrzebujesz?

Praca w BHP to rozwojowe i dobrze płatne stanowisko. Wymaga jednak nie tylko wykształcenia, ale też odpowiednich umiejętności. Jak wygląda idealny kandydat do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Praca w BHP – jakie wymagania trzeba spełnić?

Zanim zaczniesz przeglądać aktualne oferty pracy w BHP, musisz upewnić się, że spełniasz szereg wymagań dotyczących tej służby. Obowiązki i uprawnienia, a także zakres działania służby reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 z późn. zm.). Zacząć należy oczywiście od odpowiedniego wykształcenia, ponieważ podstawą w tej pracy jest znajomość zagadnień związanych z BHP. Ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych z BHP na pewno przybliży Cię do celu, jakim jest praca w branży. W zależności od tego, na jakie stanowisko aspirujesz, możesz też zacząć od tytułu technika BHP, jednak wtedy przeskakiwanie kolejnych szczebli kariery jest znacznie trudniejsze.

Zgodnie z rozporządzeniem, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudniani na jednym z pięciu stanowisk. Pierwsze z nich to inspektor ds. BHP i wymaga jedynie zawodu technika BHP. Kolejny krok w karierze to starszy inspektor ds. BHP. Taka osoba musi posiadać zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP lub ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP. Kończąc studia o kierunku/specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w tym zakresie oraz (w obu przypadkach) posiadając co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP, zostajesz specjalistą ds. BHP. Tytuł starszego specjalisty przysługuje osobom spełniającym warunki do tytułu specjalisty, jednak legitymujące się co najmniej trzyletnim stażem pracy. Najwyższym stanowiskiem jest główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi on posiadać ukończone studia podyplomowe lub wykształcenie wyższe o kierunku/specjalności BHP i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP.

Dodatkowymi umiejętnościami, które są szczególnie cenne w tej pracy to prowadzenie szkoleń online, wiedza prawna dotycząca nie tylko BHP, ale także prawa pracy i ochrony danych osobowych. Przydatna jest także wiedza dotycząca urządzeń lub maszyn używanych w firmie, w której starasz się o posadę, krytyczne myślenie i kreatywność, które pozwalają ocenić ryzyko zagrożeń w pracy, wdrożyć metody organizowania bezpiecznych warunków pracy czy przystosowywać się do zmian w miejscu pracy. Niezbędna jest także chęć do stałego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy, z uwagi na m.in. zmiany w prawie.

Z uwagi na fakt, że pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy współpracują na różnych płaszczyznach z szefami firm, ale przede wszystkim z ich pracownikami, cenionymi umiejętnościami są także: praca zespołowa, inteligencja emocjonalna, zarządzanie zespołem, umiejętności przywódcze i charyzma.

Kariera w BHP – dodatkowe uprawnienia

Rozpoczęcie pracy w BHP to nie koniec ścieżki rozwoju zawodowego. Dobry pracownik tej służby powinien posiadać dodatkowe uprawnienia i certyfikaty, które sprawią, że nadzorowane przez niego miejsce pracy będzie jeszcze bezpieczniejsze. Do najczęściej spotykanych uprawnień dodatkowych należą m.in. szkolenie dotyczące substancji niebezpiecznych w miejscu pracy, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej czy certyfikaty dot. audytu norm ISO.

Praca w służbie BHP jest niewątpliwie pracą wymagającą – nie tylko na starcie, ale przez cały okres wykonywania swoich obowiązków. Warto jednak pamiętać, że im dłuższy staż, tym stanowisko pracy jest wyższe, a zarobki większe. Według portalu wynagrodzenia.pl, mediana pensji dla tego stanowiska to 4200 zł, a 25 proc. najlepiej opłacanych inspektorów ds. BHP może liczyć na zarobki na poziomie 5300 zł brutto.

Skomentuj