Praca w czasach koronawirusa

Praca w czasach koronawirusa

Niepokój w związku z kolejnymi odnotowywanymi przypadkami koronawirusa w Polsce towarzyszy wielu osobom – również pracodawcom. Jakich wytycznych powinni przestrzegać w okresie zachorowań?

W związku z zagrożeniem, jakie niesie za sobą koronawirus, warto wiedzieć, jak się chronić i zapobiegać zachorowaniu. Niepokój związany z niecodzienną sytuacją towarzyszy również pracodawcom. Firmy obawiają się przede wszystkim zmniejszenia produkcji i sprzedaży swoich produktów oraz braku ludzi do pracy.

Jakie tymczasowe kroki i wytyczne może podjąć pracodawca w celu zapobiegania narażeniu w miejscu pracy na choroby układu oddechowego, w tym COVID-19?

 1. Aktywnie zachęcaj chorych pracowników do pozostania w domu
 • pracownicy z objawami ostrej choroby układu oddechowego powinni pozostać w domu i nie przychodzić do pracy, dopóki nie będą wolni od wysokiej temperatury (37,8°C lub wyższej przy użyciu termometru doustnego), objawów gorączki i innych przez co najmniej 24 godziny, bez stosowania leków zmniejszających wysoką temperaturę lub innych leków zmniejszających objawy (np. środki tłumiące kaszel). Pracownicy powinni powiadomić swojego przełożonego i pozostać w domu, jeśli są chorzy.
 • pracodawcy powinni stosować elastyczne zasady, które pozwalają pracownikom pozostać w domu, aby opiekować się chorym członkiem rodziny. Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, że więcej pracowników może wymagać pozostania w domu, aby opiekować się chorymi dziećmi lub innymi chorymi członkami rodziny, częściej niż zwykle.
 1. Oddziel chorych pracowników
 • pracownicy, którzy wydają się mieć objawy ostrej choroby układu oddechowego (tj. kaszel, duszność) po przybyciu do pracy lub, gdy objawy pojawią się u nich w ciągu dnia, powinni zostać oddzieleni od innych pracowników i natychmiast odesłani do domu. Pozostali pracownicy podczas kaszlu i kichania powinni zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 1. Wyposaż miejsce pracy w odpowiednie środki
 • zapewnij chusteczki i pojemniki na odpady,
 • poinstruuj pracowników, aby często myli ręce alkoholowym środkiem do dezynfekcji rąk zawierającym co najmniej 60-95% alkoholu lub myli ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund,
 • zapewnij mydło, wodę i ściereczki nasączone alkoholem do rąk w miejscu pracy. Upewnij się, że są utrzymywane odpowiednie zapasy.
 1. Wykonuj rutynowe czyszczenie stanowisk pracy i nie tylko
 • rutynowo czyść wszystkie często dotykanie powierzchnie w miejscu pracy, takie jak blaty, klamki,
 • zapewnij ściereczki jednorazowego użytku, aby powszechnie używane powierzchnie (np. klamki, klawiatury, piloty, biurka) mogły zostać wyczyszczone przez pracowników przed każdym użyciem.
 1. Dodatkowe środki
 • pracownicy, którzy mają się dobrze, ale mają w domu chorego członka rodziny z COVID-19, powinni powiadomić swojego przełożonego,
 • w przypadku potwierdzenia, że pracownik ma COVID-19, pracodawcy powinni poinformować współpracowników o ich możliwym narażeniu na COVID-19 w miejscu pracy, ale zachowując jednocześnie poufność danych.

Skomentuj