Praca w rolnictwie jest coraz bezpieczniejsza

Liczba wypadków w rolnictwie się zmniejsza – w 1993 r. doszło do blisko 66 tys. takich zdarzeń, a w ubiegłym roku – około 15,3 tys. Niemal połowa z nich to upadki – poinformował dyrektor Biura Prewencji KRUS Cezary Nobis

W 2018 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zgłoszono 15 tys. 295 wypadków, z czego 81 śmiertelnych – to o 2,8 tys. mniej (15,8 proc.) niż w 2017 roku. KRUS wypłacił 11,8 tys. jednorazowych odszkodowań z tytułu poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Z powodu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym chorobą zawodową Kasa przyznała 337 odszkodowań – najwięcej z powodu chorób zakaźnych (299).

W ubiegłym roku najwięcej wypadków spowodowanych było upadkiem – 5,7 tys. (48 proc. wszystkich), w tym 18 śmiertelnych. W przypadku 12 poszkodowanych ustalono niezdolność do samodzielnej egzystencji.

5,2 tys. zdarzeń spowodowanych było pochwyceniami i uderzeniami przez ruchome części maszyn i urządzeń. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych, w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego może prowadzić do wypadków najgroźniejszych w skutkach. W ub.r. z tego powodu życie straciło 8 rolników.

Inne powody wypadków to: przygniecenia, uderzenia, pogryzienia przez zwierzęta.

Jak mówił Nobis, dzięki prowadzonej w 2018 r. akcji „upadek to nie przypadek”, która miała przestrzegać przed wypadkami i informować o sposobie ich likwidowania, odnotowano mniejszą liczbę zdarzeń związanych z upadkami – spadła ona o 14,2 proc. do 5711 w stosunku do poprzedniego roku. Wobec 2009 r. było o 33 proc. mniej takich zdarzeń.

W ubiegłym roku do upadków dochodziło najczęściej m.in. na podwórkach i polach (ok. 38 proc.) oraz z wysokości, np. z drabin, schodów, strychów, poddaszy.

Niewiele mniej (37 proc.) było wypadków spowodowanych przez maszyny. Przyczyną większości z nich było niewłaściwe „operowanie” w strefie zagrożenia, niewłaściwe trzymania narzędzi, brak osłon na maszynach czy nieuwaga.

Zapobiegając wypadkom w rolnictwie KRUS prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz bezpieczeństwa w rolnictwie „nie daj się wkręcić” i konkursy: „Bezpieczne gospodarstwo rolne” oraz „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.

Działania prewencyjne KRUS przynoszą efekty. Wskaźnik wypadkowości, mierzony liczbą wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania na 1000 ubezpieczonych, spadł z 24,6 proc. w 1993 roku do 9,5 proc. w 2018 r. – podsumował Nobis.

W KRUS jest ubezpieczonych ok. 1,2 mln rolników i mniej więcej tyle samo pobiera emeryturę lub rentę z Kasy.

Skomentuj