Praca w wysokich temperaturach

Praca w wysokich temperaturach

Praca w wysokich temperaturach określana jest jako praca w mikroklimacie gorącym, który to z kolei należy do czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Nie da się ukryć, że temperatura w miejscu pracy wpływa na naszą wydajność, samopoczucie i zdrowie. Jeśli temperatura znacznie odbiega od optymalnej (komfortowej) to praca może stać się mniej efektowna, uciążliwa, a nawet szkodliwa dla zdrowia.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić właściwą temperaturę w pomieszczeniu pracy, odpowiednią do rodzaju wykonywanych zajęć. W związku z tym:

 • temperatura w pomieszczeniach biurowych lub innych, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną, nie może być niższa niż 18°C,
 • pozostali pracownicy, zatrudnieni w pomieszczeniach pracy, np. halach produkcyjnych, muszą mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14°C,
 • przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach.

Według specjalistów z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, komfortowe temperatury otoczenia dla różnych rodzajów pracy wynoszą:

 • 20-22,8°C dla pracy lekkiej w pozycji siedzącej zimą,
 • 23,9-26,7°C dla pracy lekkiej w pozycji siedzącej latem,
 • 18,3°C dla pracy średniociężkiej,
 • 15,5°C dla pracy bardzo ciężkiej.

Zasady, których należy przestrzegać w związku z wysoką temperaturą w pomieszczeniu pracy

 1. Pomieszczenia i stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym nagrzewaniem, jak i napływem zimnego powietrza.
 2. Okna powinny być chronione przed zbyt dużym nasłonecznieniem, np. przez rolety, żaluzje, aby promienie słoneczne nie nagrzewały nadmiernie stanowisk pracy.
 3. Okna przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń powinny być wyposażone w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz na ustawianie części otwieranych w pożądanym położeniu. 
 4. Należy pamiętać także o używaniu i utrzymaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń do wentylacji lub klimatyzacji. Niekonserwowane urządzenia klimatyzacyjne mogą stać się siedliskiem wielu bakterii, które mogą nawet doprowadzić do ostrego zapalenia płuc. 
 5. Klimatyzacja nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń pracy – strumień powietrza powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Przy urządzeniach wentylacyjnych należy stosować środki zmniejszające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu oraz drgań, jakie one powodują.

Skomentuj