„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

XXI edycja konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” pod patronatem Marszałka Sejmu

– Wręczane dziś nagrody są świadectwem coraz większej świadomości pracodawców. Wskazują tych, którzy w pracowniku dostrzegają przede wszystkim człowieka i za istotną wartość uznają jego bezpieczeństwo  – napisał marszałek Sejmu Radosław Sikorski do uczestników uroczystej gali wręczenia nagród Polskiej Inspekcji Pracy. List marszałka odczytała wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka.

Marszałek Sikorski pogratulował Polskiej Inspekcji Pracy z okazji przypadającej w tym roku 95. rocznicy powołania. – Z dużym szacunkiem odnoszę się do zadań wykonywanych przez Polską Inspekcję Pracy – napisał. Radosław Sikorski podkreślił, że właśnie dzięki kontrolom, działaniom prewencyjnym oraz edukacyjnym sytuacja polskich pracowników uległa znacznej poprawie. – Niebagatelne znaczenie ma również coraz większa świadomość pracodawców – zaznaczył. – Bez ich udziału podnoszenie standardów nie byłoby możliwe. Wręczane dziś nagrody potwierdzają to przekonanie – dodał.

Radosław Sikorski przypomniał też postać Haliny Krahelskiej. – Walcząc o szacunek dla ludzkiej pracy (…) domagała się zmiany w podejściu do zatrudnionego na rzecz podmiotowego traktowania jednostki – napisał marszałek.
Marszałek Sejmu pogratulował zwycięzcom Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej oraz laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Przekazał też podziękowania za szerzenie humanitarnych wartości i służenie dobrym przykładem.
Polska Inspekcja Pracy dziś po raz 21. uhonorowała pracodawców. Celem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o godne i bezpieczne warunki pracy, ogranicza zagrożenia zawodowe, wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem, angażuje się w profilaktykę dobrych praktyk, prowadzi aktywną politykę bezpieczeństwa pracy, doskonali działania na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy. W 2014 r. do ogólnopolskiego szczebla konkursu zgłoszono 37 pracodawców z całego kraju. Nagrody zostały przyznane 10 pracodawcom.
Podczas uroczystej gali rozdane zostały także nagrody im. Haliny Krahelskiej. Wyróżnienia stanowią wyraz uznania PIP dla osób mających wybitne osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków zatrudnienia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w pracy. Kapituła przyznała je 10 osobom. Halina Krahelska w latach 1919-1931 była inspektorem pracy, pełniła m.in. funkcję zastępcy głównego inspektora pracy. Była działaczką niepodległościową, bezkompromisowym inspektorem pracy, szczególnie w egzekwowaniu praw kobiet i pracowników młodocianych, pisarką i publicystką. Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest od 2007 r.

Skomentuj