Pracownicy sanepidu mogą otrzymać dodatek za kontrolę w trakcie epidemii

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą mogli otrzymać dodatek specjalny – do 75 proc. ich wynagrodzenia zasadniczego – za wykonywanie czynności kontrolnych związanych z epidemią – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu jego przyznawania opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn zm.).

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku stanowi, że dodatek może wynieść do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego, a jego przyznanie zależeć będzie od decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, przy uwzględnieniu możliwości finansowych kierowanej przez niego jednostki. Źródłem jego finansowania ma być budżet państwa oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Zdaniem wnioskodawcy projektu konieczność wprowadzenia projektowanej zmiany wynika z faktu zwiększonych zadań podejmowanych przez tych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu ograniczenia ryzyka związanego z szerzeniem się epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Ścieżka legislacyjna, jak i sam projekt dostępne tutaj.

Skomentuj