Prezentacje do szkoleń BHP

Pen Asystent Szkolenia to najnowsze dziecko z rodziny PEN-Asystentów firmy Tarbonus i jednocześnie najbardziej zaawansowany produkt multimedialny do szkoleń bhp dostępnych obecnie na rynku.

Dla początkujących szkoleniowców ważna będzie informacja, że program zawiera gotowe prezentacje szkoleniowe, a zaawansowani wykładowcy powinni być raczej zainteresowani możliwością szybkiego tworzenia własnych szkoleń na bazie setek slajdów dostępnych w programie. 

Interfejs programu PEN‑Asystent Szkolenia jest dobrze zaprojektowany i ergonomiczny. Ruch w programie jest tak zorganizowany, że nawiązuje do "internetowych" przyzwyczajeń użytkowników, ale niektóre przejścia czy funkcje trzeba sobie „przeklikać” i się do nich przyzwyczaić. Słówko komentarza do strony wejściowej programu. Wyświetlają się na niej PEN‑y Tarbonusa w pięciu kolorach.

Aktywne są dwa, które otrzymuje nabywca programu PEN‑Asystent Szkolenia, czyli samo narzędzie szkoleniowe oraz żółty PEN, czyli znany produkt Tarbonusa, zawierający aktualizowany na bieżąco serwis prawny z zakresu prawa pracy i bhp.

Pozostałe PEN‑y to produkty branżowe (czerwony – zawierający przepisy i kompendium wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i budownictwa; niebieski – dla energetyków) oraz PEN złoty, łączący treści żółtego i czerwonego. Aby wejść do właściwego programu szkoleniowego, należy kliknąć w ikonkę zielonego PEN‑a.

Szkolenia w kieszeni

Cała baza wiedzy szkoleniowej (cztery rozbudowane szkolenia przygotowane na podstawie programów ramowych – o czym poniżej), program do tworzenia własnych szkoleń oraz baza aktów prawnych mieszczą się na jednym urządzeniu pamięci USB (na pendrivie). Żeby więc przygotować i przeprowadzić szkolenie, nie trzeba mieć ze sobą swojego komputera – wystarczy sala z dowolnym komputerem i monitorem (szkolenie dla niewielkich grup lub nawet jednego pracownika) bądź projektorem (standardowe szkolenia dla większej liczby osób). Program pracuje w trybie offline, choć w celu dokonania aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem.

Aktualizowana jest zarówno baza slajdów, jak i baza aktów prawnych, więc aktualizacja może zająć trochę czasu, dlatego warto zrobić ją przed przygotowywaniem się do szkolenia, żeby pracować na aktualnych wersjach. (Uwaga: żeby zaktualizować część prawną, trzeba otworzyć żółty PEN).

Zielony kolor dobrze koresponduje z tematyką programu PEN‑Asystent Szkolenia. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że zielony to szkolny kolor, bo może symbolizować „zielonych” kursantów, uczestników szkoleń. Zieleń jest konsekwentnie stosowana w całym programie: zarówno w stronach przeglądowych samego programu, jak i w prezentacjach wykorzystujących nowoczesny projekt slajdu.

Ogromna baza slajdów

Zielony PEN podzielony jest na cztery moduły: „Szkolenia”, „Moje szkolenia”, „Prezentacje”, „Moje prezentacje”; zawiera także dodatkową bazę wiedzy „Bhp i prawo pracy”.

Moduł „Szkolenia” zawiera pięć najczęściej prowadzonych przez behapowców szkoleń: szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny); szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; szkolenie okresowe pracowników administracyjno‑biurowych i innych, o których mowa w §  14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia szkoleniowego, szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych,

Są to szkolenia zgodne z programami ramowymi, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca  2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 180, poz. 1860 ze zm.). Każde szkolenie w programie PEN‑Asystent szkolenia podzielone jest na części zgodne z częściami w programie ramowym z rozporządzenia, którym odpowiadają prezentacje (jest ich 33).

Dodatkowo moduł „Szkolenia” zawiera szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania, usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbes oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni.

W sumie wszystkie prezentacje zielonego PEN‑a zawierają ponad trzy tysiące slajdów – nie jest to liczba stała, może ulegać zmianom w trakcie aktualizacji. Prezentacje są wprawdzie częściami szkoleń, ale można je również wykorzystywać oddzielnie, np. przy realizacji szkoleń niezwiązanych ze wspomnianymi wyżej programami ramowymi. Dobór prezentacji do własnych potrzeb szkoleniowych ułatwia wyszukiwarka.

Autorami prezentacji są znani w środowisku wykładowcy i praktycy, autorzy licznych publikacji: Adam Słomka, Piotr Wąż, Zbigniew Jóźwiak, Andrzej Nowak, Krzysztof Kociołek.

Po wybraniu któregoś ze szkoleń (w module „Szkolenia”) i po kliknięciu polecenia „Otwórz szkolenie” przechodzimy do właściwego panelu prezentacyjnego, w którym wykładowca może skorzystać z szeregu opcji: przede wszystkim przewijania poszczególnych prezentacji i przeglądania każdej prezentacji slajd po slajdzie. Dużym ułatwieniem dla wykładowcy jest fakt, że większość slajdów została opatrzona notatkami – tekstami ukrytymi dla słuchaczy, które ułatwiają prowadzenie wykładu, rozszerzają omawianą tematykę, a także odsyłają do przepisów (dosłownie – przez hiperłącza do przepisów w połączonym z programem żółtym PEN‑ie).

Odpowiednie ikony służą do uruchomienia prezentacji w dwóch trybach: jednoekranowym (gdyby chciało się szkolić np. jednego słuchacza, przy swoim komputerze), wieloekranowym (połączenie komputera z projektorem lub z innym monitorem/monitorami). Po wybraniu opcji "Rozpocznij prezentację" rozpoczynamy całe szkolenie.

Można też zacząć od wybranego slajdu, bo tak ustaliliśmy np. przygotowując zakres szkolenia – wtedy trzeba skorzystać z przycisku "Podgląd".

Szkolenie można też rozpocząć od dowolnej prezentacji, wybierając ją z listy – po kliknięciu na dane szkolenie ukaże się lista prezentacji z krótkimi opisami zawartości. Podczas prezentacji można w każdej chwili skorzystać z pomocy – jest to spory plik PDF, ale raz warto go w całości przeczytać, gdyż dość szczegółowo opisuje funkcje programu i nowości wykorzystane w tym narzędziu szkoleniowym.

Własne szkolenia

Szkolenia zawarte w programie są oczywiście gotowe do wykorzystania. Zawierają treści znacznie wykraczające poza wymagania programów ramowych, lecz nie uwzględniają specyfiki wszystkich branż, zakładów, stanowisk pracy. W związku z tym program umożliwia tworzenie własnych prezentacji i szkoleń, bez konieczności zakupu oprogramowania do tworzenia prezentacji.

Do tworzenia swoich prezentacji można korzystać ze slajdów z bazy zielonego PEN‑a, nie można jednak ingerować w ich treść. Jeśli chce się włożyć na slajd swoje treści, trzeba skorzystać z opcji tworzenia nowego slajdu. Właśnie tworzenie swoich prezentacji i szkoleń na bazie szkoleń udostępnionych przez wydawcę (a wszystko to w jednym programie) można nazwać rewolucją w narzędziach dla szkoleniowców bhp. Żeby stworzyć własną prezentację, trzeba wejść w moduł „Moje prezentacje” i kliknąć w przycisk "Utwórz nową".

Wtedy wchodzi się do kreatora prezentacji, który umożliwia tworzenie prezentacji do konkretnych szkoleń. Kilkając na „Źródło slajdów” można wybrać którąś z prezentacji zawartych w programie, a potem przeglądać ją i wkładać do swojej prezentacji dowolne slajdy. Chcąc włożyć do swojej prezentacji gotowy slajd, trzeba zastosować technikę znaną z przenoszenia plików, czyli „chwyć i upuść” (należy chwycić za slajd, który pokazał się w środkowej części ekranu, w powiększeniu, i upuścić go na jedno z białych pól, które znajdują się w dole ekranu – są to miejsca na poszczególne slajdy tworzonej prezentacji).

Do tworzenia własnego slajdu służy polecenie „Nowy slajd”, po wybraniu którego ukazuje się okno z różnymi typami slajdów do wyboru. Warto zwrócić uwagę, że wprawdzie zarówno slajdy z gotowych prezentacji, jak i slajdy tworzone przez użytkownika mają ten sam charakterystyczny podkład, to jednak różnią się znakami identyfikującymi i możliwościami pracy z nimi. Slajdy wydawcy mają jego logo oraz napis PEN‑Asystent Szkolenia i nie da się ich edytować – za ich treść odpowiada Tarbonus.

Slajdy tworzone przez szkoleniowca (użytkownika programu) mają napis „Moje Szkolenie” i mogą być edytowane oraz zmieniane – stanowią efekt pracy użytkownika i cenne narzędzie w opracowywaniu (dostosowywaniu) szkoleń do potrzeb branży, zakładu, grupy pracowników, tematyki itd. Bez tej możliwości trudno wyobrazić sobie spełnienie wymogów przepisu (rozporządzenie szkoleniowe wymaga opracowywania programów szczegółowych, programy ramowe to tylko wzorce) i rzetelne szkolenie, którego efektem jest nie wystawienie zaświadczenia, a nabycie przez uczestników konkretnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych na ich stanowiskach pracy.

Tworząc własne slajdy, można korzystać z przydanych funkcji: wstawiania zdjęć i grafik, zmiany rodzaju, wielkości i koloru czcionki.

Stworzone prezentacje można porządkować i układać tworząc własne szkolenia w module "Moje szkolenia". Można w nim zestawiać prezentacje zawarte w programie z prezentacjami przygotowanymi samodzielnie.

Baza aktów prawnych

Wspomniany wyżej żółty PEN jest zintegrowany z zielonym, ale stanowi w istocie odrębną i rozbudowaną bazę przepisów z zakresu bhp, prawa pracy, zawierającą również orzecznictwo sądowe, zestawienie Polskich Norm, poradnik z zakresu organizacji bezpiecznej pracy, zestawienie druków przydatnych w pracy behapowca itd. Żeby uzyskać dostęp do zawartości żółtego PEN‑a podczas pracy z zielonym, trzeba kliknąć w ikonkę, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Kupując zielony PEN,  otrzymujemy oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją oraz z abonamentem na aktualizację na określony czas. Żeby zapewnić sobie aktualizację i rozszerzanie treści pakietu, trzeba będzie opłacać kolejne abonamenty. 

Dzięki temu, jak zapewnia wydawca, będziemy mieli pewność, że treści w szkoleniach i akty prawne są zawsze aktualne. Dodatkowo, mając aktualny abonament, można skorzystać z opcji „zapytaj specjalistę” i wysłać do Tarbonusa pytanie. Jeśli pytanie dotyczy zakresu tematycznego zielonego PEN‑a, pracownicy wydawnictwa odpowiedzą e‑mailem.

Autor tekstu: Robert Kozela

Artykuł ukazał się wrześniowym numerze czasopisma Atest.

Cennik:

700 zł netto – PEN-Asystent szkolenia "zielony" – cena zawiera gratisową miesięczną aktualizację
 
1000 zł netto – PEN-Asystent szkolenia "zielony" w cenie roczny abonament na aktualizację zawartości
 
400 zł netto – oferta specjalna dla uczelni
 
369 zł + 11 rat po 92,25 z VAT – PEN-Asystent szkolenia "zielony" z rocznym abonamentem na aktualizację zawartości

PEN-Asystent szkolenia „zielony” to 3 produkty w jednym:

  • 33 prezentacje do szkoleń wzorcowych BHP składających się z ponad 3000 slajdów
  • Program do tworzenia własnych szkoleń
  • Pomoc prawno-merytoryczna z zakresu bhp i prawa pracy.

Całość z bieżącą, codzienną aktualizacją.

Zamówienia, pytania: marketing@tarbonus.pl, tel. (15) 822 55 37 wew. 27

Prezentacje do szkoleń bhp!!!

Skomentuj