Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania, usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)