Problemy bhp w pracy w sektorze opieki zdrowotnej

Problemy bhp w pracy w sektorze opieki zdrowotnej

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała raport na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w sektorze opieki zdrowotnej.

Co ważne, raport skupia się na dotychczas zaniedbywanym obszarze, jakim jest opieka środowiskowa i domowa. Sektor opieki zdrowotnej i społecznej należy do głównych sektorów w Europie i zatrudnia około 10% siły roboczej UE. 77% pracowników opieki zdrowotnej stanowią kobiety. Jest to szybko rozwijający się sektor, który w najbliższej przyszłości będzie oferować coraz więcej możliwości zatrudnienia ze względu na starzenie się europejskiego społeczeństwa, rozwój i poszerzenie zakresu usług w celu sprostania zapotrzebowaniu na lepszej jakości opiekę oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi opieki osobistej.

Ze względu na wiele różnych, a niekiedy niekontrolowanych, środowisk pracy oraz zakres i rodzaj wykonywanych zadań pracownicy służby zdrowia napotykają szerokie spektrum zagrożeń. Należą do nich zagrożenia biologiczne i chemiczne (takie jak zakażenie w wyniku zakłucia igłą i kontakt z niebezpiecznymi substancjami), zagrożenia ergonomiczne wynikające z zajmowania się pacjentami, a także zagrożenia psychospołeczne wynikające z pracy w nietypowych godzinach pracy, obciążenia emocjonalnego i narażenia na zachowania agresywne.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że sektor opieki zdrowotnej i społecznej jest sektorem wysokiego ryzyka. Pomimo iż część typowych zagrożeń w tym sektorze udało się ograniczyć lub wyeliminować za sprawą postępu technologicznego, liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych wciąż pozostaje zdecydowanie za wysoka. Ponadto postęp technologiczny niesie ze sobą nowe niebezpieczeństwa, którymi także należy się zająć.

Dyrektor EU-OSHA, dr Christa Sedlatschek, nadała sprawozdaniu odpowiedni kontekst i przedstawiła argumenty biznesowe za poprawą BHP w sektorze opieki zdrowotnej. To sprawozdanie publikujemy w momencie, gdy pracownicy służby zdrowia są coraz bardziej narażeni na różne rodzaje zagrożeń, od stresu związanego z pracą czy wypalenia zawodowego do narażenia na choroby tropikalne, takie jak wirus Ebola. Poza tym wiele systemów opieki zdrowotnej w Europie przechodzi obecnie proces reform. Jedną z głównych cech sektora opieki zdrowotnej jest to, że dbałość o pacjenta jest, całkiem słusznie, głównym priorytetem – czasem ze szkodą dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Musimy przekonać ludzi, że aby osiągnąć i utrzymać wysokiej jakości opiekę nad pacjentem, trzeba traktować bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy priorytetowo.

Skomentuj