Proces certyfikacji systemów zarządzania

Proces certyfikacji systemów zarządzania

Proces certyfikacji jest zazwyczaj etapem wieńczącym dzieło wdrożenia systemów zarządzania.

Zazwyczaj, ponieważ w praktyce spotykamy jednostki organizacyjne, które po wdrożeniu systemu zarządzania nie przeprowadzają procesu certyfikacji, wykorzystując wdrożony system jako narzędzie do zarządzania organizacją w danym obszarze.

Obecnie polski rynek usług certyfikacyjnych to około 70 firm świadczących usługi na bardzo zróżnicowanym poziomie jakościowym i cenowym. Wybór jednostki certyfikującej jest więc trudnym zadaniem dla osób zaangażowanych w opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania, dlatego przy wyborze powinniśmy kierować się między innymi:

  1. opinią organizacji współpracujących z jednostką certyfikującą,
  2. renomą rynkową w branży,
  3. posiadanymi akredytacjami,
  4. wykorzystaniem certyfikatu i akredytacji w relacjach międzynarodowych,
  5. ceną.

Stare porzekadło mówi „rozmawiamy ze wszystkimi, słuchamy nielicznych a decyzję podejmujemy samemu”, dlatego warto spotkać się z przedstawicielami wybranych jednostek certyfikujących w celu uzyskania niezbędnych informacji pomagających rozwiać wszelkie niejasności. Bezpośredni kontakt, rozmowa o procesie certyfikacji, interpretacji wymagań normy, sposobie postępowania z niezgodnościami czy o zasadach utrzymania certyfikatu będą doświadczeniem skutkującym podjęciem słusznej decyzji.

Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano proces certyfikacji stosowany przez Bureau Veritas Certification Polska, której to jednostki certyfikującej autor jest auditorem i zarazem dziękuje za udostępnienie materiałów. Pełne informacje omawianych procesów i procedur w zakresie certyfikacji systemów zarządzania można znaleźć pod adresem http://www.bureauveritas.pl/

W celu lepszego zobrazowania procesu certyfikacji systemów zarządzania, proces ten przedstawiono w postaci kolejnych kroków, w których krótko omówiono działanie oraz wskazano wykonawcę.

Skomentuj