Prognoza zapotrzebowania zawodowego

Od 2019 roku, początkiem lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki prezentuje prognozę zapotrzebowania zawodowego. Celem tego działania jest kierunkowanie oferty szkolnictwa. Prognoza podzielona jest na poszczególne województwa oraz na cały kraj.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.

W obwieszczeniu przedstawiona została prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym oraz wojewódzkim rynku pracy. Przedstawiono ją jako uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza w sposób całościowy przedstawia trendy na rynku pracy w kontekście koncepcji rozwoju państwa. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w profesjach szkolnictwa branżowego adekwatnie i celowo przeciwdziała bezrobociu wśród absolwentów szkół, które prowadzą w Polsce kształcenie zawodowe.  Przy tworzeniu prognozy brane są pod uwagę dane z Instytutu Badań Edukacyjnych, które opracowywane są m.in. na podstawie statystyk prowadzonych przez GUS, Systemu Informacji Oświatowej oraz danych z ZUS.

Prognoza, stymulując oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przedstawia 30 zawodów, których znaczenie jest szczególnie istotne dla rozwoju państwa. W bieżącym roku, na krajowej liście po raz pierwszy pojawiło się 5 zawodów: betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowlanej oraz technik montażu i automatyki stolarki budowlanej.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy:

 • Automatyk
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Cieśla
 • Dekarz
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Mechatronik
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter nawierzchni kolejowej
 • Monter stolarki budowlanej
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • Technik automatyk
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik budowy dróg
 • Technik dekarstwa
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik programista
 • Technik robotyk
 • Technik spawalnictwa
 • Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej
 • Technik transportu kolejowego

Całość obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dostępne jest tutaj – https://dziennikustaw.gov.pl/M2022000012001.pdf

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2022 r. poz. 120)

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Skomentuj