Prognoza zapotrzebowania zawodowego

Każdego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki prezentuje prognozę zapotrzebowania zawodowego. Celem tego działania jest kierunkowanie oferty szkolnictwa. Prognoza podzielona jest na poszczególne województwa oraz na cały kraj. Prognozą zapotrzebowania na pracowników poszczególnych profesji zajmuje się również Barometr zawodów.  

Całość obwieszczenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dostępne jest na – https://monitorpolski.gov.pl/M2021000012201.pdf

Prognoza w sposób całościowy przedstawia trendy na rynku pracy w kontekście koncepcji rozwoju państwa. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w profesjach szkolnictwa branżowego adekwatnie i celowo przeciwdziała bezrobociu wśród absolwentów szkół, które prowadzą w Polsce kształcenie zawodowe.  Przy tworzeniu prognozy bierze się pod uwagę dane z Instytutu Badań Edukacyjnych, które opracowywane są na m.in. na podstawie statystyk prowadzonych przez GUS, Systemu Informacji Oświatowej oraz danych z ZUS. Kluczowe również są zdania właściwych ministrów dla zawodów szkolnictwa branżowego, Rady Programowej do spraw kompetencji oraz rad sektorowych do spraw kompetencji. Analiza tych danych pozwala na prognozowanie zapotrzebowania na konkretne profesje w perspektywie długofalowej.

Znowelizowane przepisy prawa oświatowego, przewidują zwiększenie subwencji w 2022 r. dla samorządów na szkoły prowadzące kształcenie w profesjach,  dla których prognozowane jest nadzwyczajne zapotrzebowanie. Dzięki tej publikacji szkoły mogą zaplanować zakres kształcenia na rok szkolny 21/22. Uruchomienie kształcenia w zawodzie z listy zamieszczonej w obwieszczeniu przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki – dotyczy uczniów od rozpoczęcia do zakończenia kształcenia w danym zawodzie. Rozwiązanie to pomaga zapewnić stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym.

Prognoza, stymulując oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przedstawia 28 zawodów, których znaczenie jest szczególnie istotne dla rozwoju państwa. W bieżącym roku, na krajowej liście po raz pierwszy pojawiły się 4 zawody: dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk oraz monter nawierzchni kolejowej.

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY:

 1. Automatyk
 2. Dekarz
 3. Elektromechanik
 4. Elektronik
 5. Elektryk
 6. Kierowca mechanik
 7. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 8. Mechatronik
 9. Monter nawierzchni kolejowej
 10. Murarz-tynkarz
 11. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 12. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 13. Operator obrabiarek skrawających
 14. Ślusarz
 15. Technik automatyk
 16. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 17. Technik budowy dróg
 18. Technik dekarstwa
 19. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 20. Technik elektronik
 21. Technik elektryk
 22. Technik energetyk
 23. Technik mechanik
 24. Technik mechatronik
 25. Technik programista
 26. Technik robotyk
 27. Technik spawalnictwa
 28. Technik transportu kolejowego

Innym badaniem przedstawiającym sytuację zawodową na lokalnym rynku pracy jest Barometr zawodów.

Jest to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach.  Barometr zawodów to badanie jakościowe, bazujące na opiniach ekspertów analizujących sytuację w poszczególnych zawodach. Uczestnikami badania są pracownicy urzędów pracy, prywatnych agencji pracy, a także innych na lokalnym rynku pracy instytucji. Biorące udział w badaniu osoby odpowiadają na pytania: jak w danym zawodzie zmieni się zapotrzebowanie na pracowników oraz jaka będzie relacja między zapotrzebowaniem na pracowników w danym zawodzie a ich dostępnością?

Barometr zawodów dzieli zawody na trzy grupy: nadwyżkowe, zrównoważone i deficytowe.

Jako zawody deficytowe przyjmuje się profesje, w których liczba miejsc pracy jest większa niż ilość osób zainteresowanych podjęciem takiej pracy i spełniających wymagania pracodawcy. W roku 2021 są to poniższe zawody:

 1. Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
 2. Betoniarze i zbrojarze
 3. Blacharze i lakiernicy samochodowi
 4. Brukarze
 5. Cieśle i stolarze budowlani
 6. Cukiernicy
 7. Dekarze i blacharze budowlani
 8. Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 9. Fryzjerzy
 10. Inżynierowie budownictwa
 11. Kierowcy autobusów
 12. Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 13. Kierownicy budowy
 14. Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 15. Kucharze
 16. Lekarze
 17. Listonosze i kurierzy
 18. Magazynierzy
 19. Masarze i przetwórcy ryb
 20. Maszyniści
 21. Mechanicy pojazdów samochodowych
 22. Monterzy instalacji budowlanych
 23. Monterzy konstrukcji metalowych
 24. Monterzy maszyn i urządzeń
 25. Murarze i tynkarze
 26. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 27. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
 28. Nauczyciele przedmiotów zawodowych
 29. Nauczyciele przedszkoli
 30. Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 31. Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 32. Operatorzy obrabiarek skrawających
 33. Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 34. Piekarze Pielęgniarki i położne
 35. Pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
 36. Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 37. Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
 38. Pracownicy przetwórstwa spożywczego
 39. Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 40. Pracownicy służb mundurowych
 41. Projektanci i administratorzy baz danych, programiści
 42. Psycholodzy i psychoterapeuci
 43. Ratownicy medyczni
 44. Robotnicy budowlani
 45. Robotnicy obróbki drewna i stolarze
 46. Samodzielni księgowi
 47. Spawacze
 48. Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
 49. Sprzątaczki i pokojowe
 50. Ślusarze

Podstawa prawna:

 1. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Źródło Pomocnicze

 1. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/
 2. https://barometrzawodow.pl/

Skomentuj