Projekt: minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2021 r. będzie wynosić 2800 zł

Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2,8 tys. zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł – przewiduje opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Zgodnie z nim od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2,8 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł. To takie same stawki, jakie kilka tygodni temu rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Obecnie płaca minimalna wynosi 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł.

Proponowana przez rząd kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę spełnia warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.). Uwzględnia zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2020 r. o prognozowany na 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2021 r.

Przy obliczeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pominięty został wskaźnik weryfikacyjny. Wskaźnik ten ma zastosowanie w przypadku rozbieżności pomiędzy rzeczywistym, a prognozowanym na rok poprzedni wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. W 2019 r. rzeczywisty wzrost cen (102,3%) odpowiadał prognozowanemu (102,3%). W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca br. „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2021” przewidziano następujące prognozy:

  • średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%,
  • realny przyrost PKB – 4,0%.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. obliczona jako obligatoryjne minimum wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powinna wynosić co najmniej 2 716,10 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 17,80 zł.

Rząd szacuje, że z nowych przepisów skorzysta ok. 1,7 mln pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skutki zmian odczują również pracodawcy, którzy poniosą wyższe koszty wypłaty wynagrodzeń. Szacuje się, że będzie to dotyczyło ok. 2 mln pracodawców, w tym ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorców.

Kilka dni temu minął termin, w jakim Rada Dialogu Społecznego miała wypracować wspólne stanowisko w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ jednak stronie społecznej Rady Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia, w tej sytuacji zgodnie z przepisami kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. (stawki nie mogły być jednak niższe od tych, które wcześniej przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji).

Autorzy projektu przyznają, że obecnie ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia minimalnego do 2,8 tys. zł jest utrudniona w związku z epidemią COVID-19.

„Prognozy dotyczące stopy bezrobocia w 2021 r. prezentowane przez ekspertów krajowych i międzynarodowych wskazują na to, że efekt epidemii będzie odczuwalny przede wszystkim w 2020 r., zaś w 2021 r. sytuacja powinna się ustabilizować lub poprawić. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony w czasie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19” – czytamy w projekcie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

Link do projektu: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

Źródło pomocnicze:

  1. Rządowe Centrum Legislacji: rcl.gov.pl

Skomentuj