Projekt nowelizacji ustawy o PIP - do komisji

Projekt nowelizacji ustawy o PIP - do komisji

Sejm podczas środowego posiedzenia ponownie skierował do komisji projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie obowiązku składania przez kontrolerów pisemnych oświadczeń dot. prowadzenia przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, która jest przedmiotem kontroli.

Projekt noweli jest reakcją Komisji do spraw Petycji na petycję skierowaną do Sejmu przez obywatela. Autor zaproponował, aby kontrolerzy PIP składali oświadczenie o tym, czy osoby dla nich najbliższe prowadzą działalność gospodarczą w instytucjach, które są przez nich kontrolowane. Projekt w ubiegłym tygodniu został pozytywnie zaopiniowany przez komisje do spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Poseł PiS Janusz Śniadek podczas drugiego czytania w Sejmie ocenił, że ustawa o PIP wymaga "szeregu zmian i poprawek". "Przedstawiona ustawa dotyczy jednego szczególnego zagadnienia. (...) Sprawa dotyczy rzeczy delikatnej i wrażliwej, i niedobrze rzutującej na wizerunek Państwowej Inspekcji Pracy" - powiedział.

Jego zdaniem propozycja składania oświadczeń przez kontrolerów pozwoli na zwiększenie transparentności ich pracy i pomoże zapobiec korupcji. "Wprowadzenie obowiązku (złożenia oświadczenia - PAP) jest istotnym sygnałem, że państwo stara się eliminować tę patologię" - podkreślił.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO) powiedziała, że choć klub Platformy Obywatelskiej popiera "wszelkie inicjatywy, które mają ograniczyć korupcję", to zaproponowany projekt nowelizacji jest niejasny. Wyjaśniła, że chodzi o zbyt szeroki krąg osób najbliższych.

Według Kodeksu karnego za osobę najbliższą uważani są: "małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu".

"Inspektor pracy może nie wiedzieć o działalności osoby najbliższej" - wskazała Mrzygłocka. Ponadto - według posłanki PO - zakres informacji zawartych w oświadczeniu powinien być ustawowo uregulowany. W imieniu klubu PO złożyła poprawki, które mają doprecyzować przepisy projektu.

Skomentuj