Prywatne obuwie robocze

W praktyce często można spotkać się z pytaniem, czy danemu pracownikowi zatrudnionemu na określonym stanowisku pracy można zezwolić na używanie własnego obuwia roboczego.

Spróbujemy na nie odpowiedzieć za pomocą przykładu stanowiska pracy ślusarza.

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że pracodawca ma możliwość ustalenia stanowisk pracy w swojej firmie, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnych odzieży oraz obuwia roboczego, spełniających odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie dotyczy to stanowisk pracy, na których wykonywane są prace:

– związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub

– powodujące między innymi intensywne brudzenie odzieży oraz obuwia roboczego.

Wracając do przywołanego stanowiska pracy ślusarza, prace wykonywane na takim stanowisku niewątpliwie są bezpośrednio związane właśnie z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych. Powodują także intensywne brudzenie odzieży oraz obuwia roboczego.

Oznacza to, że ślusarzowi nie można zezwolić na używanie prywatnego obuwia roboczego, czyli musi mu je zapewnić sam pracodawca.

Skomentuj