Przyczyny awarii sieci gazowych

Przyczyny awarii sieci gazowych

W związku z ostatnią tragedią, która wydarzyła się w Szczyrku, związaną z wybuchem gazu w trzykondygnacyjnym budynku i w której to śmierć poniosło kilka osób, przypominamy jakie mogą być przyczyny awarii sieci gazowych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka.

Do najważniejszych przyczyn powstania nieszczelności w sieciach rozdzielczych gazu należą:

  • czynniki konstrukcyjno-materiałowe,
  • technologia ułożenia gazociągu wraz z armaturą,
  • rodzaj przesyłanego paliwa gazowego,
  • korozja elementów stalowych,
  • warunki atmosferyczne,
  • warunki eksploatacji sieci gazowych.

Przyczyna

Miejsca słabe, niekorzystne warunki

Czynniki obciążające

Rodzaj lub przyczyna uszkodzenia

Rodzaj materiału, jakość wykonania, właściwości mechaniczne materiałów

Niewytrzymałe na zginanie, nieodporne na korozję

Obciążenia dróg o dużym natężeniu ruchu, przejścia przez tereny górnicze, wpływ bliskości linii tramwajowych lub kolejowych

Przełom zmęczeniowy, przełom statyczny

Złącza rur, elementy usztywniające

Niejednorodne, niezamknięte siłowo, wykonanie warunkowo zamknięte siłowo, nieelastyczne, warunkowo elastyczne, uszczelnienia nieodporne na gaz, warunkowo odporne, wadliwe

Brak osiowego ustawienia łączonych elementów, brak prostopadłości lub ukosowania końców rur, uszczelki nieodporne na gaz, słabe lub nierównomierne dociągnięcie nakrętek

Rozluźnienie, odkształcenie plastyczne, przełom zmęczeniowy, przełom statyczny, rozluźnienie lub odkształcenie złącza, odkształcenie, pęcznienie lub odkształcenie plastyczne

Układanie rur i armatury, lokalizacja

Brak nadzoru budowlanego, niedostateczny nadzór budowlany, ukształtowanie terenu, jakość powierzchni jezdni, lokalizacja uzbrojenia podziemnego

Obciążenie ruchowe – ruch samochodowy i szynowy, zapadliska górnicze

Przeciążenie materiałowe, nieszczelne złącze, przełom zmęczeniowy, przełom statyczny, plastyczne odkształcenie elementów uszczelniających

Rodzaj gruntu, rodzaj gazu

Silnie lub słabo agresywna gleba, potencjał gruntu, właściwości fizykochemiczne paliwa gazowego

Przepuszczalność gleby, wilgotność gazu i jego agresywność w stosunku do materiału rur i uszczelnień

Korozja, korozja naprężeniowa, plastyczne odkształcenie elementów uszczelniających

Skomentuj