Przyczyny wypalenia zawodowego

Przyczyny wypalenia zawodowego

Ludzie w dzisiejszych czasach gonią za sukcesem, karierą i pieniędzmi, a przy tym nie dostrzegają zmęczenia i wyczerpania organizmu. Stąd zjawisko wypalenia zawodowego staje się coraz powszechniejsze.

Wypalenie zawodowe niewątpliwie związane jest nadmiernym stresem. W takich sytuacjach pracownik traci zainteresowanie pracą, staje się coraz mniej aktywny, nie odczuwa satysfakcji z wykonywanych zadań. Pracownik wcześniej zaangażowany w swoją pracę, traci motywację do niej. Jednocześnie doświadcza psychicznego, emocjonalnego i fizycznego wyczerpania.

Przyczyną wypalenia zawodowego są przede wszystkim zmiany we współczesnym systemie pracy. Osoby zatrudniane spotykają się z coraz większymi wymaganiami dotyczącymi ich kompetencji, dyspozycyjności, jakości i tempa wykonywanych zadań. Na wielu stanowiskach pracuje się pod silną presją czasu i wyników. Jednocześnie wzrosło poczucie niepewności zatrudniania i lęku przed utratą pracy.

„Ofiarą” wypalenia zawodowego może stać się każdy i nie ma tu znaczenia zajmowane stanowisko. Może to być osoba z kadry kierowniczej, ale także szeregowy robotnik. Niewątpliwie istnieją grupy, które są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe, wśród nich są pracownicy, mający bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem oraz odczuwający w związku z wykonywaną pracą duży stres. Do tej grupy możemy zaliczyć np. pedagogów czy pielęgniarki.

Przyczyną wypalenia mogą być też cechy osobowościowe pracownika takie jak:

 • niska samoocena,
 • nadwrażliwość,
 • niepewność, chwiejność emocjonalna,
 • trudności w radzeniu sobie ze zmianami,
 • wycofanie, unikanie trudnych sytuacji,
 • zależność od innych, brak poczucia oparcia w sobie samym,
 • bierność, brak inicjatywy, czekanie na innych,
 • perfekcjonizm, wyśrubowane standardy pracy,
 • zewnętrzne poczucie kontroli (nic ode mnie nie zależy),
 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem.

Przyczyny związane z kompetencjami:

 • niedostatecznie przygotowanie zawodowe,
 • przekonanie, że sobie nie poradzę,
 • nadmierne idealistyczne podejście do pracy,
 • niskie umiejętności w kontaktach z innymi.

Przyczyny związane z relacjami:

 • konflikty z innymi,
 • wroga, agresywna rywalizacja,
 • pretensje, negatywne emocje,
 • brak wzajemnego zaufania,
 • zakłócenia komunikacji,
 • mobbing.

Skomentuj