PSP: od 1 października 189 interwencji w związku z emisją tlenku węgla; zmarły dwie osoby

Od 1 października strażacy interweniowali 189 razy w związku z emisją tlenku węgla; wskutek zatrucia czadem zmarły dwie osoby, a 51 wymagało hospitalizacji – poinformował PAP bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej.

Z danych przekazanych PAP przez Państwową Straż Pożarną wynika, że od początku umownego sezonu grzewczego, czyli od 1 października strażacy interweniowali 189 razy w związku z emisją tlenku węgla. Wskutek zatrucia czadem zmarły dwie osoby, a 51 wymagało hospitalizacji. W całym 2021 roku odnotowano 32 ofiary śmiertelne, w tym trzy od września 2021.

W czasie sezonu grzewczego 2020/2021 PSP interweniowała 2756 razy. W wyniku zatrucia czadem zmarły 43 osoby, a 1187 osób wymagało hospitalizacji. Z kolei w ostatnich dziesięciu latach największą liczbę ofiar śmiertelnych zanotowano w sezonie 2010/2011, kiedy w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 111 osób.

PSP, jak co roku od 1 października – umownej daty rozpoczęcia sezonu grzewczego – rozpoczęła kolejną edycję kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, która potrwa do końca marca 2022 roku.

Jak przypomniał w rozmowie z PAP bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej, do podstawowych zasad bezpieczeństwa należą okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji.

W przypadku instalacji gazowej oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – kontrole takie powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, a w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. – co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

W przypadku instalacji elektrycznej przeglądy powinny być natomiast wykonywane co najmniej raz na pięć lat.

PSP przypomniała, że niezbędne jest również usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W przypadku palenisk na paliwa stałe, np. pieców na węgiel lub drewno – co najmniej raz na trzy miesiące; w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym, np. w piecach gazowych lub olejowych – co najmniej raz na sześć miesięcy.

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych w ww. obiektach lub ich częściach powinno odbywać się natomiast co najmniej raz w roku, jeżeli – jak podkreśla PSP – większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

„Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa rekomendujemy stosowanie domowych czujek dymu. W domach z piecami na węgiel, drewno, w tym z kominkami lub piecykami gazowymi, dodatkowo zaleca się instalowanie czujników tlenku węgla” – powiedział PAP bryg. Kierzkowski.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne właściwości toksyczne.

Skomentuj