Narzędzia:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tematy pytań

Data publikacji

Otwórz

Jaka jest częstotliwość szkoleń okresowych BHP brygadzisty pracującego na wysokości?
10.03.2022 r.
Czy konieczne są badania lekarskie pracownika podejmującego pracę po wypadku przy pracy?
10.03.2022 r.
Wynagrodzenie za częściowo przepracowany dzień objęty zwolnieniem lekarskim
04.03.2022 r.
Wypadek w drodze na profilaktyczne badania lekarskie
25.02.2022 r.
Uprawnienia do wymiany źródeł światła
25.02.2022 r.
Odmowa wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych
10.12.2021 r.
Czy przejście na nocną zmianę uzasadnia skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie?
10.12.2021 r.
Przerwy od pracy pracownicy karmiącej dwoje dzieci z różnych porodów
10.12.2021 r.
Szkolenie BHP pracownika niezdolnego do pracy
09.12.2021 r.
Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego?
09.12.2021 r.
Parodniowy okres zatrudnienia na przełomie dwóch miesięcy a wymiar urlopu wypoczynkowego
10.11.2021 r.
Przerwy w zwolnieniu lekarskim a konieczność kontrolnych badań profilaktycznych
10.11.2021 r.
Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie przedawnia się po upływie 1 miesiąca od daty wystawienia?
09.11.2021 r.
Termin obowiązkowej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
09.11.2021 r.
Czy można być stażystą w służbie BHP?
09.11.2021 r.
Jak prawidłowo określić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?
06.10.2021 r.
Termin ważności badań profilaktycznych wykonanych ponad miesiąc przed zawarciem umowy o pracę
06.10.2021 r.
Czy można odbyć wstępne szkolenie BHP przed nawiązaniem stosunku pracy?
05.10.2021 r.
Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na 7/8 etatu
05.10.2021 r.
Pracownicy tymczasowi a stan załogi obligujący do utworzenia służby BHP
04.10.2021 r.
Zastępstwo w służbie BHP
03.09.2021 r.
Ustanie umowy o pracę a konieczność zwrotu dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok
02.09.2021 r.
Obowiązek zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
02.09.2021 r.
Badania profilaktyczne w alternatywnej jednostce medycyny pracy
01.09.2021 r.
Okoliczności przerywające urlop wypoczynkowy
01.09.2021 r.
Odpracowywanie tzw. długich weekendów przez pracowników niepełnosprawnych
26.08.2021 r.
Miejsce do siedzenia przy pracy stojącej lub wymagającej ciągłego chodzenia
26.08.2021 r.
Awans w służbie BHP
26.08.2021 r.
Wpływ nieobecności w pracy na okres powierzenia innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP
26.08.2021 r.
Napój wzbogacony w sole mineralne i witaminy
26.08.2021 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)