Raport: firmy na transformację cyfrową wydają do 5 proc. rocznych przychodów

Wartość wydatków inwestycyjnych związanych z transformacją cyfrową w przeważającej części badanych firm nie przekracza 5 proc. ich rocznych przychodów – wynika z opublikowanego w czwartek badania KPMG w Polsce.

Jak podała firma KPMG w Polsce w raporcie „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”, wartość wydatków inwestycyjnych związanych z transformacją cyfrową w przeważającej części badanych firm nie przekracza 5 proc. ich rocznych przychodów. Większe nakłady zadeklarował prawie co czwarty badany podmiot, a najwyższy poziom inwestycji względem przychodów zanotowano wśród firm, które generują największy procent swoich przychodów przy pomocy narzędzi cyfrowych – w sektorze technologii informacyjnych, mediów i komunikacji. Wydatki w ponad połowie firm z tych sektorów są deklarowane na poziomie minimum 6 proc. przychodów.

„Jednym z głównych ograniczeń transformacji cyfrowej są zasoby posiadane przez organizację. Poza wymiarem finansowym związanym ze skalą wymaganych inwestycji warto zwrócić także uwagę na inne aspekty tj. dostęp do wymaganej liczby specjalistów i menedżerów o odpowiednich kompetencjach oraz gotowość organizacji do zmiany i adopcji korzyści wynikających z transformacji cyfrowej. Większość analiz wskazuje, że ok. 75 – 85 proc. organizacji wskazuje na brak możliwości realizacji postawionych w tym obszarze celów” – powiedział cytowany w informacji prasowej partner w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce Jan Karasek.

W informacji prasowej podano, że 54 proc. organizacji w Polsce, które wzięły udział w badaniu, nie deleguje do zadań związanych z cyfryzacją żadnego pracownika. Dodatkowo ponad połowa respondentów jest tylko umiarkowanie przekonana, że pracownicy są gotowi na cyfryzację.

31 proc. przedstawicieli firm odpowiedzialnych w organizacjach za digitalizację wyraża duże lub bardzo duże przekonanie o gotowości pracowników na ten proces. Może to wynikać – jak wskazano – z aktualnie prowadzonych w firmach szkoleń z systemów informatycznych, co do których dostateczności na podobnie wysokim poziomie jest przekonanych zaledwie 30 proc. ankietowanych. Natomiast zdaniem 13 proc. przedstawicieli firm pracownicy są słabo lub bardzo słabo (3 proc. wskazań) przekonani co do gotowości pracowników na cyfrową transformację. Łącznie jeszcze więcej negatywnych opinii (20 proc. wskazań) odnotowano w przypadku oceny dostatecznej liczby i jakości prowadzonych szkoleń z oprogramowania wykorzystywanego w firmie.

Raport KPMG w Polsce pt. „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Norstat metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) w styczniu 2022 roku. Przebadanych zostało 180 respondentów, którzy w swoich firmach odpowiadają za kwestie związane z cyfryzacją. Grupę stanowili menedżerowie, dyrektorzy, członkowie zarządów oraz prezesi. Próba badanych firm została dobrana tak, aby w przybliżeniu reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników. 

Skomentuj